Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 238: BẠN ĐANG SỐNG CHO AI?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 238: BẠN ĐANG SỐNG CHO AI?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Li ng:

Các bạn thân mến,

Để có một chuyến du lịch hoặc picnic thật đầy đủ và ý nghĩa, các bạn và tôi chắc chắn sẽ cần có mục tiêu và những bước chuẩn bị chu đáo, chi tiết và cụ thể.  Chúng ta sẽ phải tìm hiểu và sắp xếp thật tốt sao cho những ngày nghỉ ngơi vui chơi đó xứng đáng với sự tốn kém mà chúng ta phải chi ra. Nói chung, chúng ta muốn có mục đích và ích lợi rõ ràng cho kỳ nghỉ của gia đình mình. 

Tương tự như thế, Đức Chúa Trời đã đầu tư cho bạn và tôi cuộc sống, với thời gian, và khả năng nhưng điều quý báu hơn hết đó là ơn cứu rỗi và sự sống đời đời.  Ngài trông mong sự đầu tư đó nơi mỗi một chúng ta thật có ý nghĩa và kết quả cho Ngài, và trên hết là chính chúng ta cũng tận hưởng sự đầu tư đó cho chính chúng ta.

Trong thì giờ suy ngẫm lời Chúa hôm nay, cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu cũng như thấy được mục đích của đời sống mà Chúa đã đầu tư cho chúng ta có giá trị như thế nào.

Kinh thánh: I Cô-rinh-tô 4:1-5

1 Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.

3 Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa;

4 vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa.

5 Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh!

Giải thích (Dựa trên sách giảng giải Kinh Thánh của Ray C. Stedman)

Bạn đã từng bao giờ quá lo lắng đến nỗi tự hỏi, “Hết ngày rồi sao? Không biết toàn bộ thời gian của ngày hôm nay đã đi đâu, sao tôi chưa làm được gì mà đã hết ngày rồi?”

Thưa các bạn đó chỉ mới là một ngày, nhưng còn suốt cả cuộc đời của bạn thì sao? 

Ngay bây giờ bạn hãy thử suy nghĩ xem, khi bạn bước vào Thiên đàng và khai trình cho Chúa bản báo cáo cuộc đời mình với Ngài về cách bạn đã sử dụng cả cuộc đời mình như thế nào.

Bạn sẽ trả lời với Chúa như thế nào nếu bạn đã buông trôi cuộc đời bạn trong những ngày qua, và bây giờ khi gặp Chúa bạn tự hỏi, cuộc đời của tôi đã làm gì?

Các bạn thân mến!

Quyết định nhận sự cứu rỗi không phải là mục tiêu cuối cùng đối với một người tin Chúa. Đức Chúa Trời có một chương trình và mục đích cụ thể cho mỗi con cái Ngài. Đôi khi đó là sự kêu gọi dâng trọn cuộc đời trong một lĩnh vực hầu việc, nhưng cũng có thể là một nhiệm vụ rất cụ thể Ngài dành cho bạn vào một thời gian đặc biệt trong cuộc đời của bạn. Cách duy nhất để có thể làm đầy đủ những mục đích của Đức Chúa Trời là thiết lập những mục tiêu phù hợp với ý muốn của Ngài và thực hiện những bước cụ thể để đạt được những mục tiêu ấy.

Sứ đồ Phao-lô là một đầy tớ trung kiên của Đấng Christ, ông đã đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, ông nương dựa vào sức mạnh thiên thượng, và ông chủ động lập mục tiêu để hoàn thành sự kêu gọi của ông là sứ đồ và là đầy tớ của Chúa. Ông không để cho sự sợ hãi, nghi ngờ, hoặc sự gian khổ ngăn cản ông hoàn thành ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Còn bạn thì sao? 

Bạn có đang sống với mục đích mà Chúa có trên bạn, hay bạn đang tìm kiếm những mục tiêu riêng của mình? 

Bạn có thể là người đang có một sự nghiệp rất thành công trên trần gian này, nhưng từ cái nhìn của Chúa, thì những điều bạn đang đeo đuổi không phải là phần của tâm linh, và nếu bạn chỉ chạy theo và hướng đến những sự thành công của đời này thì bạn đang hoang phí cuộc sống của mình bởi Chúa có mục đích cho đời sống tâm linh của bạn.

Có lẽ Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sự say mê hoặc sự hứng thú chỉ cần bạn vun tưới mà thôi. Hoặc có thể bạn cảm thấy có sự thôi thúc nhưng vẫn còn ngại ngần lưỡng lự vì nhiệm vụ dường như vượt quá khả năng của bạn. 

Ngay hôm nay bạn hãy tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ hướng dẫn bạn vào trong sứ mạng và mục tiêu của Ngài. Đôi khi điều này có thể làm bạn cảm thấy khó chịu, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi sống trong sự hướng dẫn của Chúa mặc dù có nhiều khó khăn thách thức đến với bạn.

Cầu nguyện:

Ngay giờ này bạn và tôi hãy đến với Chúa và cầu nguyện với Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng : «Lạy Chúa, trong những ngày qua con đã sống chỉ biết sống cho chính con, và con đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Con đã đi ra ngoài mục đích và chương trình mà Ngài đã có trên đời sống của con. Con đã sống cho bản thân mà không sống cho Chúa.

Qua lời của Ngài hôm nay xin tha thứ và giúp con sống tất cả cho Chúa. Con biết ơn Ngài trong Danh Đức Chúa Jesus Christ – Amen.” N.L.T

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like