Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 236: SỐNG TRÊN LỜI HỨA

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 236: SỐNG TRÊN LỜI HỨA

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Lời ngỏ

Kính thưa quý vị và các bạn,

Chắc chắn ít nhất một lần trong cuộc đời theo Chúa, quý vị và các bạn đã được nghe nhắc đến Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, Ngài là ai, Ngài đang làm gì và Ngài có ảnh hưởng thế nào trên cuộc đời của mình thì có lẽ nhiều người chưa biết và còn phân vân chưa có câu trả lời. Hiện nay, chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh trực tiếp dẫn dắt, vì thế, mỗi chúng ta cần cho học biết và có mối tương giao với Ngài cách sâu sắc hơn. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta thấy, yêu thích và thực hiện điều này trong ngày hôm nay và những ngày tới.

Kinh thánh: Công vụ 1:1-8

1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu,

2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.

3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.

4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.

5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.

6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?

7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.

8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Giải thích  (Dựa trên sách giảng giải Kinh Thánh của Ray C. Stedman)

Thánh Kinh là quyển sách của những lời hứa, mỗi lời hứa đều được Chúa là Đấng không thay đổi bảo đảm (2 Cô-rinh-tô 1:20 – Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời.) Có một đảm bảo quý báu đó là những người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình sẽ không bao giờ cô đơn. Cha của chúng ta đã hứa sai Thánh Linh của Ngài đến ở trong mỗi tín hữu. Lời Kinh Thánh dạy rằng Thánh Linh là một thân vị trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, đồng đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Bản thể ba ngôi của Đức Chúa Trời thật rõ ràng trong nhiều phân đoạn Kinh Thánh. Ví dụ, Sáng thế ký 1:1-2 cho thấy cả Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh cùng hành động trong sự sáng tạo trời đất. Về sau trong Kinh Thánh Tân ước bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu Christ cũng hiện diện khi thế giới được tạo dựng (Cô-lô-se 1:16 – 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.)

Chúng ta cũng có thể tìm thấy ví dụ khác trong sách phúc âm Giăng, buổi tối trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng Ngài sẽ lìa khỏi họ nhưng Ngài sẽ xin Đức Chúa Cha sai “Đấng yên ủi khác” sẽ đến (như trong Giăng 14:16 – 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời). Sau đó Đấng Christ đã sống lại giao phó cho các môn đồ của Ngài (tức là những người theo Ngài) đào tạo môn đệ và làm báp têm cho người tin nhận Chúa trong danh ba ngôi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 28:19 – 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ).  

Trên căn bản của chân lý Kinh Thánh, chúng ta có thể biết chắc rằng Thánh Linh là Đức Chúa Trời giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta có thể biết Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cách thân mật, và chúng ta cũng biết ngôi thứ ba trong ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh cũng thân thiết như vậy. Vì tầm quan trọng của Đức Thánh Linh, nên Chúa Giê-xu đã dành nhiều thì giờ để phán dạy về Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài. 

Bạn có biết Đức Thánh Linh như bạn biết Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con hay không? Nếu không, bạn hãy dành thì giờ tìm đọc và nghiên cứu Kinh Thánh để hiểu biết vị trí của Ngài trong cuộc đời của bạn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Jesus yêu quý của con, con cảm ơn tình yêu và sự hi sinh của Ngài trên cây thập tự. Ngày đã chết và đã sống lại về trời. Khi Ngài về trời cũng vì tình yêu cao quý của Ngài đoái đến chúng con, Ngài biết chúng con sẽ phải chống chọi với nhiều điều cám dỗ nên Ngài đã ban Chúa Thánh Linh đến, luôn ở bên hiện diện trong cuộc đời của con. Xin Chúa giúp con sống mà không làm buồn Chúa Thánh Linh, con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.

N.L.T

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like