Home Chuyên Đề 7 Hiểu Lầm Về Y-sơ-ra-ên Và Kinh Thánh (P5)

7 Hiểu Lầm Về Y-sơ-ra-ên Và Kinh Thánh (P5)

by Hong An
30 đọc

HIỂU LẦM 05: NGƯỜI DO THÁI CÓ MỘT KHỞI ĐẦU VỚI CHÚA

Không hơn gì ai, người Do Thái cũng là hậu duệ của A-đam như tất cả chúng ta. Tội lỗi đã ngấm trong máu chúng ta. Và đối với người Do Thái thì cũng y như vậy. Họ không tốt hơn những dân khác. Nhưng Chúa đã tạo nên họ và dùng họ để ban phước cho các dân.

Tất cả chúng ta đều tội lỗi như nhau, cho dù chúng ta được sinh ra là người Do Thái, Trung Quốc hay Hà Lan. Đây cũng là một điều tốt. Lu-ca tường thuật trong Công vụ các Sứ đồ 17:22-34 về việc sứ đồ Phao-lô nói với dân thành A-thên rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi dân tộc từ một người duy nhất. Điều này về cơ bản là mâu thuẫn và đi ngược lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Chúng ta không thể nói: “Tôi ít ra cũng tốt hơn anh.” Chủng tộc của tôi tốt hơn chủng tộc của anh. Làng của tôi tốt hơn làng của anh. Đất nước của tôi tốt hơn đất nước của anh. Tất cả chúng ta đều ra từ một gốc. Tất cả chúng ta đều là tội nhân.

Ngài không chọn người Do Thái vì họ là những người tốt hơn. Ngài đã chọn họ vì Ngài muốn sử dụng họ như một công cụ trong tay Ngài. Ngài biệt riêng họ. Được chọn theo nghĩa này có nghĩa là: tách biệt, cũng giống như từ ‘thánh khiết’. Dân Israel không phải là một dân tộc thánh khiết theo nghĩa ‘thánh thiện hơn những người khác’ hoặc ‘hoàn hảo’ như một số vị thánh Công giáo La Mã được tôn tụng như vậy. Nên thánh có nghĩa là được biệt riêng. Điều này cũng đúng với Cơ Đốc nhân.

Cơ Đốc nhân cũng không tốt hơn người khác, nhưng Đức Chúa Trời đã nắm lấy họ, đã chọn họ, làm công cụ trong tay Ngài để phụng sự Ngài trong thế giới này – bằng cách yêu mến Ngài hết lòng và yêu người lân cận như chính mình. Đối với Israel cũng giống như vậy – họ được chọn để trở thành một phước lành cho thế giới.

Điều đó khiến bạn rơi vào tình thế khó khăn. Nếu bạn là người được chọn, bạn sẽ phải chịu khổ trên thế giới này. Không ai có thể chịu đựng được đứa trò cưng của một thầy (cô) giáo. Nó thường bị các bạn trong lớp bắt nạt và ghét bỏ vì lý do đó. Rõ ràng, việc được lựa chọn đem đến sự đau khổ. Không có dân tộc nào khác trên thế giới này đã phải chịu đựng đau khổ cho bằng những người Do Thái được chọn. Giữa vòng những người Do Thái, Đấng Được Chọn, Chúa Jesus, đã phải chịu khốn khổ cùng cực hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này.

Cơ Đốc nhân, những người được chọn ra khỏi thế giới trần tục này, cũng phải chịu khổ. Hàng triệu người đang bị bức hại trên khắp thế giới ngay trong thời điểm hiện tại. Xuyên suốt lịch sử Hội Thánh là một câu chuyện dài về sự chịu khổ. Được chọn không có nghĩa là “Tôi tốt hơn”. Đó là điều hoàn toàn bất lợi cho bạn. Nhưng đến cuối cùng, những gì bạn nhận được từ Ngài thông qua điều này, như việc khám phá ra một phần nào đó về chính Ngài sẽ mang đến sự vui mừng sâu sắc. Không có gì trên đời có thể so sánh được với sự vui mừng này. Và khi chúng ta gặp mặt Ngài, niềm vui này sẽ được trọn vẹn. Khi đó tình yêu đó sẽ trở nên mãnh liệt, vĩ đại và năng quyền đến mức bạn sẽ được lấp đầy hoàn toàn. Theo Ngài có nghĩa là chịu đựng gian khổ, bắt bớ, cộng với sự sống đời đời, như Chúa Jesus nói trong Mác 10:28-30.

#7_hiểu_lầm_về_Israel#C4Ivietnam

Trích: Bảy hiểu lầm về Y-sơ-ra-ên và Kinh thánh (Còn tiếp…)

Via Rev Willem Glashouwer – Chủ tịch tổ chức Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=561990826117332&set=a.402329305416819

Bình Luận:

You may also like