Home Dưỡng Linh Ân Điển Miễn Phí, Nhưng Không Rẻ

Ân Điển Miễn Phí, Nhưng Không Rẻ

by Rick Warren
30 đọc

 “Ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào.” (Rô-ma 5:15 BTT)

Nếu bạn xem hộp thư của bạn hôm nay và thấy một món quà miễn phí đang đợi bạn, thì thực ra nó không phải miễn phí. Vào một thời điểm nào đó đã có một người nào đó trả tiền rồi. 

Ân điển của Đức Chúa Trời cũng giống y như vậy. Nó tuyệt đối và hoàn toàn miễn phí cho bạn, nhưng một người nào đó đã trả giá – chính Chúa Giê-xu.

Ân điển không tốn tiền mua, nhưng nó không rẻ. Phải trả bằng mạng sống chúa Giê-xu mới có được ân điển của Đức Chúa Trời. 

Đó là lý do tại sao chỉ có qua Chúa Giê-xu Christ chúng ta mới có thể tìm được ân điển của Đức Chúa Trời – bởi vì Ngài là đấng đã trả giá cho ân điển mà chúng ta nhận được. Kinh Thánh chép rằng: “Chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu” (Công vụ 15:11a BTT).

Không có ai khác tình nguyện trả giá cho tội lỗi của bạn. Không ai khác trả giá cho tất cả các phước hạnh mà Đức Chúa Trời đem đến cho bạn. Rô-ma 5:15 chép rằng: “Ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào.” (BTT)

Bởi vì bạn nhận được ân điển của Đức Chúa Trời chỉ qua một mình Chúa Giê-xu Christ, Ngài không nhìn bạn như cách bạn nghĩ. Lời Chúa nói chúng ta là những người tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì chúng ta “ở trong Đấng Christ”. Cụm từ này được dùng hơn 120 lần trong Kinh Thánh.

“Ở trong Đấng Christ” có nghĩa là khi Chúa nhìn bạn, Ngài không thấy tất cả tội lỗi, thất bại và những chỗ lỡm chởm của bạn. Khi bạn “ở trong Đấng Christ,” Đức Chúa Trời chỉ thấy Chúa Giê-xu. Bạn có thể thấy những vết sẹo, hỗn tạp, và các rắc rối, nhưng Đức Chúa Trời thấy sự hoàn hảo trong Đấng Christ.

Đó là ân điển, và nó chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Giê-xu Christ. Bạn không thể làm gì để khiến Chúa yêu bạn ít hơn – hoặc nhiều hơn.  

Tình yêu của Ngài dành cho bạn không tùy thuộc vào điều gì bạn làm. Nó căn cứ vào bạn là ai trong Đấng Christ.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like