Home Dưỡng Linh Lời Cầu Nguyện Cho Năm Mới Của Billy Graham

Lời Cầu Nguyện Cho Năm Mới Của Billy Graham

by Crosswalk.com
30 đọc

Lạy Cha thiên thượng và Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con thừa nhận rằng chúng con cần sự hiện diện và hướng dẫn của Ngài trong năm mới này khi chúng con đối diện với tương lai phía trước.

Mỗi người trong chúng con đều có những hy vọng và mong đợi cho một năm mới đang đến—nhưng chỉ có Ngài mới biết điều gì đang chờ đợi chúng con phía trước và chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan mà chúng con cần để đương đầu với những thử thách trong năm sắp tới này. Vì vậy, xin giúp chúng con đặt tay mình trong tay Chúa một cách khiêm nhường, tin cậy Ngài và tìm kiếm ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con trong năm nay.

Giữa những ngày tháng bất ổn của cuộc sống, xin bảo đảm cho chúng con về tình yêu chắc chắn không thay đổi của Ngài.

Giữa những thất vọng và đau khổ không thể tránh khỏi của đời này, xin giúp chúng con hướng về Ngài để có được sự ổn định và an ủi mà chúng con cần.

Giữa những cám dỗ của đời này và sự lôi kéo của ý chí bướng bỉnh, xin giúp chúng con không lạc lối nhưng có can đảm để làm những gì đúng đắn trước mặt Ngài, cho dù phải trả giá.

Và giữa những nỗi lo toan hàng ngày, xin mở mắt để chúng con có thể nhìn thấy những nỗi buồn và sự bất công của thế gian đang bị tổn thương này, đồng thời giúp chúng con đáp lại bằng lòng trắc ẩn và sự hy sinh đối với những người không có bạn bè và đang cần giúp đỡ. Nguyện lời cầu nguyện liên tục của chúng con được đẹp lòng Chúa giống như lời cầu nguyện của tác giả Thi-thiên xưa: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng.” (Thi-thiên 119:33)

Chúng con cầu nguyện cho đất nước chúng con và các nhà lãnh đạo trong thời điểm khó khăn này, cũng như cho tất cả những người đang tìm cách mang lại hòa bình và công lý cho thế giới đầy nguy hiểm và rối loạn. Chúng con đặc biệt cầu xin sự bảo vệ của Ngài trên tất cả những người phục vụ trong lực lượng vũ trang, và chúng con cảm ơn Ngài vì sự kết ước của họ trong việc gìn giữ sự bình yên cho chúng con, ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cũng hãy ở bên gia đình họ và cho họ sự đảm bảo về tình yêu cùng sự quan tâm mà Chúa dành cho họ.

Xin hãy gắn kết đất nước bị chia rẽ của chúng con lại với nhau và cho chúng con một khải tượng lớn hơn về con người mà Ngài muốn chúng con trở thành. Lời Chúa nhắc nhở chúng con  rằng “Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng!” (Thi-thiên 33:12)

Khi nhìn lại năm vừa qua, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài dành cho chúng con—vượt xa những gì chúng con đáng được nhận. Xin cho chúng con không bao giờ lạm dụng lòng nhân lành trong quá khứ của Chúa hoặc quên đi mọi lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con, nhưng thay vào đó, xin dẫn chúng con đến sự ăn năn, và sự kết ước tươi mới để lấy Chúa làm nền tảng và trung tâm của đời sống chúng con trong năm nay.

Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha vì lời hứa và hy vọng cho năm mới này, và chúng con đón nhận với lòng trông đợi và đức tin. Con cầu xin điều này nhân danh Chúa và Cứu Chúa của chúng con, Đấng qua sự chết và sự phục sinh của Ngài đã ban cho chúng con niềm hy vọng trong đời này và cả đời sau. Amen.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like