Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 207: Tự Tin Vì Biết Rõ Ý Cha

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 207: Tự Tin Vì Biết Rõ Ý Cha

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 26:44-46

44 Đoạn, Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. 45 Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. 46 Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia.

Lời ngỏ:

Tự tin là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người chúng ta. Bởi vì người tự tin có khả năng truyền cảm hứng và niềm tin cho những người khác xung quanh mình. Làm cho người khác tin tưởng là một trong những đặc tính tốt của người có sự tự tin. Thế nhưng, sự tự tin của con người chúng ta thường dựa vào ý chí, lý trí, và tình cảm của bản thân mình. Sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác là những người rất tự tin vào bản thân mình nên đã đưa ra những lời nói có tính cách kiên quyết và dứt khoát. Thế nhưng, khi đối diện với thực tế thì sự tự tin ấy biến mất lúc nào họ cũng không biết.

Trong khi đó, Đức Chúa Giê-xu khi đứng trước sự thương khó rất lớn thì dường như thiếu sự tự tin, bằng chứng là Ngài đã nhờ các môn đồ cùng cầu nguyện với Cha để biết rõ ý Cha. Trong quá trình cầu nguyện Chúa Giê-xu đã nhiều lần cầu khẩn, nài xin, phân trần như một người thiếu sự tự tin. Cho đến khi Ngài nghe, Ngài thấy, Ngài biết rõ hoàn toàn ý Cha thì Ngài mới thật sự tự tin.

Thật vậy, tôi con Chúa chúng ta cần tìm, cần có sự tự tin với lòng sốt sắng tìm biết rõ ý muốn tốt lành của Cha trên đời sống chúng ta. Vì thế, chúng ta cùng học về điều này qua gương mẫu của Chúa Giê-xu.

Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, trước khi Ngài bị bắt, trong lần cầu nguyện thứ ba của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha có nội dung tương tự như lần cầu nguyện thứ hai. Nhưng trong lần cầu nguyện thứ ba này Đức Chúa Giê-xu đã nhận được câu trả lời chính xác, rõ ràng. Chúng ta không biết chính xác câu trả lời của Đức Chúa Cha cho Chúa Giê-xu như thế nào, có giống tiếng phán từ trời xuống giống như các lần trước tại sông Giô-đanh khi Ngài chịu báp-têm; hay tại núi Tha-bô khi Chúa hoá hình có Môi-se và Ê-li xuất hiện hay không, cả 4 sách phúc âm không ký thuật rõ tiếng phán này mặc khải với hình thức nào; nhưng điều quan trọng là Đức Chúa Giê-xu xác nhận là Ngài đã nhận được câu trả lời chính xác và Ngài thoả lòng để vâng phục theo ý Cha đã mặc khải. Khi đó Chúa lập tức trở lại gặp các môn đồ vẫn còn ngủ say, và Ngài bày tỏ cho họ kết quả của lời phán được Cha cho biết: “Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội.” Lời xác nhận này được cả phúc âm Ma-thi-ơ và Mác đồng ký thuật. Điều đó chứng tỏ là việc Đức Chúa Giê-xu chịu thương khó dưới tay thần quyền tối tăm, giáo quyền tham lợi, chính quyền tham tàn vốn đầy dẫy tội lỗi, gian ác là một phần quan trọng nhất trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Sự chết chuộc tội thông qua Đức Chúa Giê-xu Christ là điều chắc chắn đã được Đức Chúa Cha mặc khải cách rõ ràng.

Sau khi đã nhận được câu trả lời chính xác như vậy từ Đức Chúa Cha thì Đức Chúa Giê-xu trở nên rất tự tin, và Ngài sẵn sàng tinh thần để đối diện với mọi sự khó khăn và hoạn nạn. Ngài biết chắc chắn chính mình phải uống cạn chén thịnh nộ không thể lẫn tránh được, cũng không giao cho ai được, duy Ngài phải thực hiện sứ mạng quan trọng này. Dù sự thương khó và gánh nặng tội lỗi mà Chúa phải mang so với trước khi cầu nguyện không hề vơi đi; nhưng khi xác định rõ ý Cha thì Ngài trở nên điềm tĩnh khác thường. Ngài đã đến để đánh thức tất cả các môn đồ đang còn ngáy ngủ phải thức dậy và nói rõ ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ. Do đó, Chúa Giê-xu thúc giục các môn đồ hãy chờ dậy, nhanh chóng trốn đi để ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời đã nói trước “Người chăn bị đánh thì chiên bị tan lạc”. Chúa Giê-xu biết rằng các môn đồ không ai bị bắt chung với Ngài trong kỳ khổ nạn này nhưng giờ đã đến mà họ vẫn còn đang ngáy ngủ và chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Từ đằng xa Chúa Giê-xu đã thấy Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài chỉ điểm cho quân lính đang rầm rập kéo đến với đèn đuốc, giáo mác, gươm trần sẵn sàng như đi bắt những tên tội đồ. Cho nên, trước khi bị bắt Ngài, Chúa Giê-xu muốn đốc thúc các môn đồ của Ngài phải lánh đi trước đã “Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia.”

Kết luận

Để biết rõ ý muốn của Đức Chúa Cha thì chúng ta cần phải sốt sắng cầu nguyện. Khi đã biết ý Chúa thì chúng ta cần xác định rõ để không nhầm lẫn giữa ý Chúa với ý mình. Để được như thế chúng ta cần biệt riêng thì giờ hơn nữa và cầu nguyện khẩn thiết với Chúa, cũng cần nhờ anh chị em cùng niềm tin cầu thay cho mình. Có thể những người chúng ta nhờ cầu thay không sốt sắng như chúng ta mong muốn, nhưng điều đó cũng bày tỏ tấm lòng muốn biết rõ ý muốn của Chúa. Sự khẩn thiết cầu nguyện với tấm lòng chân thành khi đến thời điểm Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Điều đó không phải do chúng ta muốn là được, nhưng Chúa muốn thì Ngài bày tỏ.

Tóm lại, việc tìm được ý Chúa Cha cách rõ ràng là điều vô cùng quan trọng, và đó là điều giúp chúng ta sẽ tự tin rất nhiều trong lời nói và hành động. Cho dù ý muốn của Chúa Cha có thể trái ngược ý chúng ta, và trong ý muốn của Cha là chúng ta phải chịu hoạn nạn, thử thách, thậm chí là tuận vì đạo đi nữa. Sống đúng theo ý muốn Chúa và chương trình của Chúa là hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta là con cái Chúa ngay trên đất này.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, nguyện xin Chúa mặc khải ý muốn và chương trình rõ ràng và chi tiết hơn cho chúng con. Khi biết được ý muốn của Ngài thì có lúc không phải là điều dễ dàng để thực hiện nhưng xin giúp chúng con có lòng vâng phục ý Ngài, vì đó là điều quan trọng trong bổn phận của con cái Chúa. Qua đó chúng con biết được rằng chúng con vẫn được Cha tin dùng, được cơ hội để phục vụ Ngài thì đó là phước hạnh cho chúng con.

Nguyện xin Chúa cho chúng con tự tin và tự nguyện sốt sắng hầu việc theo ý Chúa khi biết rõ ý muốn của Ngài trên đời sống chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

 Viết bởi Thiên Gia Vĩnh

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like