Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 21: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Tể Trị

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 21: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Tể Trị

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa Tể Trị

Sự tể trị của Đức Chúa Trời – 1 Sử ký 29:11

Ngài làm mọi điều Ngài muốn và Ngài tể trị cả nan đề của chúng ta.

Chúa tể trị khi cuộc đời nằm ngoài tầm kiểm soát – Gióp 38:1-41:34, 40:3-5, 42:1-2

Chúa có mục đích khi chúng ta bị tổn thương – Thi thiên 57:2, 138:8, Rô-ma 8:28

Chúa Giê-su là Vua tể trị trên muôn vua – Khải huyền 19:11-16

Vua trên muôn vua và Chúa các chúa thật – Đa-ni-ên 4:34-35

Chúa là nhà cai trị thật và kiểm soát không giới hạn mọi điều. Chúng ta phải thuận phục sự lãnh đạo của Ngài và yên nghỉ trong sự khôn ngoan Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  • Khía cạnh nào trong cuộc đời bạn cần tin cậy Chúa tể trị?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like