Home Văn Nghệ Thành Tích Hay Trách Nhiệm Với Chúa

Thành Tích Hay Trách Nhiệm Với Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Vậy, hãy sống với một ý thức trách nhiệm, không như những người không biết về ý nghĩa và mục đích cuộc sống nhưng như những người biết. (Ê-phê-sô 5:15)

Mỗi cuộc sống, ta thường hay bận rộn,
Trong học hành, trong công việc mưu sinh.
Trong vui chơi giải trí, ta thường nhìn,
Vào thành tích, hơn nhận phần trách nhiệm.

Trách nhiệm sống, không phải là ý niệm:
Cố tranh giành thành tích ở trần gian.
Không phải là, tranh thủ để giàu sang,
Giành chức tước, tiếng tăm nào trên đất.

Trách nhiệm sống, là sống cho chân thật,
Trong khiêm nhường, theo nhân phẩm Chúa ban.[i]
Nhận tình yêu, ân sủng lớn vạn ngàn,
Dùng ân tứ triển khai vào nhân cách.

Ta không thể chọn một ngày sinh nhật,
Chọn thôn làng, chọn cha mẹ sinh ra.
Chọn khả năng, giới tính cho đời ta,
Chỉ nhận lãnh, phát huy trong trách nhiệm.

Đây là điều, mà Chúa Cha thử nghiệm,
Trong đời nầy, ngắn ngủi khoản trăm năm.
Rồi mai đây khi Cứu Chúa giáng lâm,
Nhận phần thưởng, cõi vĩnh hằng vinh hiển.[ii]

Những thành tích, mà ta cố thực hiện,
Không là điều, mà Chúa đã quan tâm.
Nó chỉ là những khen ngợi tiếng tăm,
Của trần thế, của hư danh thế tục.

Hãy đầu tư, bằng tín trung chân thật,
Bằng ngay lành, phục vụ Chúa, tha nhân.[iii]
Đem khả năng, ân tứ Chúa góp phần,
Vào mạng lịnh truyền rao ơn cứu rỗi.

Chúa không thưởng, người tiếng tăm vang dội,
Mà cho người, trung tín trong khả năng.
Sẽ đến ngày trong nước Chúa vĩnh hằng,
Nghe Chúa phán: “Nầy con ơi, được lắm !” [iv]

Thanh Hữu
Tháng 7 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Gia-cơ 4:6, Ê-phê-sô 4:2
[ii] Lu-ca 6:35    
[iii] 1 Phi-e-rơ 2:12 
[iv] Ma-thi-ơ 25:21 ,23

Bình Luận:

You may also like