Home Chuyên Đề Phút Suy Tư

Phút Suy Tư

by Faithful
30 đọc

Chúng ta đang sống trong thời điểm cuối cùng của thế giới này. Một thời điểm mà chính Chúa Giê-xu đã mặc khải trong Kinh Thánh rằng:

“…Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần…” (Ma-thi-ơ 24:10-12).

Theo đồng hồ thế giới (Doomsday Clock) là một đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ báo Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin khoa học nguyên tử) thuộc Đại học Chicago lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu. Theo đó hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng chạy gần lại thời điểm nửa đêm (12 giờ đêm hay 0 giờ) bấy nhiêu. Cùng với sự phát triển của các loại vũ khí hủy diệt và vũ khí công nghệ cao khác, đồng hồ ngày tận thế hiện nay được dùng để cảnh báo mối đe dọa với thế giới đến từ tất cả những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể đe dọa loài người như sự tàn phá môi trường, biến đổi khí hậu hay vũ khí công nghệ nano thì chỉ còn kém 2 phút là đến nửa đêm.

Và nếu nhìn vào những gì Chúa Giê-xu đã bày tỏ trong Kinh Thánh về ngày cuối cùng thì chúng ta biết chắc rằng ngày đó đang rất gần.

Nhưng đất nước Việt Nam của chúng ta dù rằng đã hơn 100 năm Tin lành đến với đất nước của chúng ta nhưng cho tới ngày nay thì chỉ mới có khoản 2%-3% dân số Việt Nam tin nhận Chúa. Nhưng qua những năm tháng qua cũng đã có rất nhiều tà giáo xuất hiện lôi kéo con dân Chúa đi sai lạc; nhiều người vì sự khó khăn, bắt bớ mà đã bỏ Chúa. Nhưng hội thánh và con cái Chúa dường như thờ ơ và thiếu tỉnh thức, hiệp một…

Kinh Thánh cũng đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng:

Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” (Khải Huyền 12:12)

Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8)

Qua những sự việc đang diễn ra, có những điều mà Chúa đánh động lòng tôi để tôi phải suy gẫm.

1. Người chăn thật hay người chăn thuê?

Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại những người chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên tri và bảo những người chăn ấy rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Khốn cho những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên là những kẻ chỉ lo nuôi mình! Chẳng phải những người chăn phải nuôi bầy chiên sao? Các ngươi ăn mỡ sữa, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn! Các ngươi chẳng làm cho những con chiên bệnh được mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi trở về, chẳng tìm những con bị lạc mất, nhưng các ngươi lại lấy sự độc ác, gay gắt mà cai trị chúng. Vì không có người chăn thì chúng tan lạc, và khi đã tan lạc thì chúng trở nên mồi cho tất cả loài thú ngoài đồng. Chiên Ta tan lạc trên mọi núi và mọi đồi cao; chiên Ta bị phân tán khắp mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm.’

Vậy nên, hỡi những người chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va: Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, vì không có người chăn nên bầy chiên Ta đã làm mồi và đã trở thành đồ ăn cho mọi loài thú đồng. Những người chăn của Ta cũng không tìm kiếm chiên Ta, nhưng chúng chỉ lo nuôi mình mà không nuôi chiên Ta.’ Vì thế, hỡi những người chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va: Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy Ta chống lại những người chăn đó và Ta sẽ đòi lại chiên của Ta nơi tay chúng. Ta không để cho chúng chăn chiên của Ta nữa, và chúng cũng không thể tự chăn chính mình nữa. Ta sẽ giải cứu chiên Ta khỏi miệng chúng để chiên không làm đồ ăn cho chúng.” (Ê-xê-chi-ên 34:1-10).

Bạn đang là người mà được Chúa chọn và đặt để làm người chăn bầy:

– Bạn đang dẫn dắt người khác đến với Chúa hay bạn đang dẫn dắt người khác đến với chính mình?

– Bạn có đang suy nghĩ cho bầy chiên và chăm lo cho bầy chiên hay chỉ đang lo cho chức vụ, địa vị và lợi ích của mình?

– Bầy chiên của bạn có đang tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa hay bạn cảm thấy thỏa lòng khi họ đi nhóm lại hàng tuần nhưng bạn chẳng biết đời sống tâm linh của họ thế nào? Họ đang phải tranh chiến với những điều gì?

– Bạn có cầu thay cho bầy chiên của mình mỗi ngày không? Có sự bao phủ thuộc linh trên bầy chiên mà Chúa giao phó cho bạn không?

– Bạn có đang sống một đời sống làm gương cho bầy chiên của mình không?

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” (Công vụ 20:28)

– Bạn có khải tượng để dẫn dắt bầy chiên của mình đi theo không?

– Bạn có bao giờ suy nghĩ vì sao bầy chiên của mình không phát triển và vì sao có những con chiên muốn đi ra khỏi bầy không? Bạn đã hết lòng chăm sóc thật tốt cho bầy chiên mà bạn được giao phó hay chưa?

2. Con chiên loại nào?

Chúa Giê-hô-va phán: ‘Còn về các ngươi là bầy chiên Ta, nầy, Ta phán xét giữa chiên và chiên, giữa chiên đực và dê đực. Các ngươi ăn trong đồng cỏ xinh tốt chưa đủ sao mà lại lấy chân giày đạp cỏ còn lại? Các ngươi đã uống nước trong chưa đủ sao mà lại lấy chân làm vẩn đục nước còn thừa? Còn bầy chiên của Ta thì phải ăn cỏ mà chân các ngươi đã giày đạp, và uống nước mà chân các ngươi đã làm vẩn đục!’

Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, chính Ta sẽ phán xét giữa những chiên mập và chiên gầy. Vì các ngươi lấy hông, lấy vai mà đẩy, lấy sừng mà húc tất cả chiên con yếu ớt cho đến chừng các ngươi đã làm tan lạc chúng ra ngoài.  Nhưng Ta sẽ giải cứu bầy chiên Ta, chúng sẽ không làm mồi nữa, và Ta sẽ phán xét giữa chiên và chiên.” (Ê-xê-chi-ên 34:17-22).

Bạn là chiên trong bầy mà Chúa đặt để:

– Bạn có đang cầu thay, giúp đỡ cho người chăn mà Chúa đặt để trên bạn không?

– Bạn có đang có sự gắn kết với Chúa và với bầy mà Chúa đặt để bạn hay không?

– Bạn đang đặt để Chúa trên hết của đời sống của mình không hay bạn chỉ nghe theo những gì người chăn của mình bảo và giáo hội của mình nói?

Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công vụ 17:11)

– Bạn có đang nhìn xem Chúa để bước đi không hay bạn chỉ đang nhìn vào nơi người lãnh đạo của mình?

nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin…” (Hê-bơ-rơ 12:2)

Những người lãnh đạo của bạn cũng là con người, họ có những yếu đuối giống như bạn. Nếu bạn không nhìn xem nơi Chúa mà nơi những người lãnh đạo thì khi họ ngã bạn cũng sẽ ngã.

– Bạn có đang là người gìn giữ sự hiệp một của thân thể không hay bạn là nhân tố khiến bầy bị chia rẻ? Bạn có đang là người giúp đỡ để cho bầy được phát triển hay không?

– Bạn có đang là người muốn chiếm quyền và lấn lướt những người bên cạnh bạn không?

– Bạn có đang là người sống một đời sống yêu thương để rồi qua tình yêu thương mà bạn đối đãi cùng người khác bạn sẽ sống và bày tỏ Chúa ra cho những người xung quanh hay không?

Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35)

– Bạn có đang là người sống bày tỏ Chúa ra cho cộng đồng xung quanh bạn không? Những người chưa biết Chúa xung quanh bạn nhìn thấy gì nơi cuộc đời của bạn?

Trên đây là một số điều mà tôi được Chúa nhắc nhở và suy gẫm về chính bản thân mình và hội thánh trong những ngày qua. Xin Chúa giúp để tôi và các bạn sẽ tự tra xét mình trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp để mỗi một chúng ta sẽ là những người đầy tớ trung thành trước mặt Chúa.

Ngày cuối cùng đã rất gần, ma quỉ đang giận hoảng và tìm nhiều cách để đánh đổ hội thánh (bầy chiên của Chúa). Xin Chúa giúp để tôi và bạn sẽ cẩn thận giữ lấy chính mình.

Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” (I Cô-rinh-tô 10:12)

Và xin Chúa giúp để rồi chúng ta sẽ trở nên những người đầy tớ trung tín và kết quả. Qua sự yêu thương, hiệp một của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể đem Phúc âm của Chúa đến cho dân tộc của mình. Tôi ao ước nhìn thấy sự hiệp một của hội thánh Chúa, sự phấn hưng đến trên đất nước của mình. Và tôi ao ước rằng đến ngày gặp Chúa thì điều tôi sẽ được nghe Chúa nói cùng mình rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; … hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21, 23).

Xin Chúa giúp để tôi và bạn sẽ cẩn thận giữ lấy mình; cầu thay cho đất nước, dân tộc của mình; cầu thay cho hội thánh, cho những người lãnh đạo. Xin Chúa giúp để hội thánh sẽ được hiệp một, phấn hưng và sẽ trở nên muối của đất, ánh sáng của thế gian.

Faithful

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like