Home Dưỡng Linh Ngài Sẽ Phục Hồi Những Gì Đã Mất

Ngài Sẽ Phục Hồi Những Gì Đã Mất

by Sưu Tầm
30 đọc

Trong Kinh Thánh, từ tiếng Do Thái ר֖וּחַ (ruakh) được nhắc đến nhiều lần có thể có nghĩa là “hơi thở”, “gió” hoặc “Thánh Linh”. Khi biết điều này, tôi nhớ đến hai phân đoạn trong Ê-xê-chi-ên 37:

Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: ‘Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống.’” (c.5)

‘Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va; Ta đã phán và Ta đã thực hiện,’ Đức Giê-hô-va phán vậy.” (c.14)

Khải tượng của Ê-xê-chi-ên nói về thung lũng hài cốt trong đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng phục hồi của Ngài, một hình ảnh đẹp đẽ về tương lai vinh hiển trong Đấng Christ.

Khi những hoạn nạn trong đời chèn ép và hút cạn chúng ta, khiến chúng ta sống lay lắt qua ngày như những bộ xương khô không chút sinh khí; tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ để lòng trông cậy vào Đấng duy nhất có thể hồi sinh những mảnh xương nứt vỡ. Đấng hà ân điển, quyền năng và tình yêu của Ngài vào bên trong chúng ta bởi Thánh Linh Ngài và phục hồi chúng ta trở lại toàn vẹn như trước. Hãy ngồi trước sự hiện diện của Người Chăn mình và để Ngài đổ đầy chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến mé nước bình tịnh và phục hồi lại linh hồn của chúng ta.

Vì SỰ PHỤC HỒI thực sự chỉ đến khi chúng ta YÊN NGHỈ trong Ngài.

Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:10)

Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ!

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like