Home Dưỡng Linh Theo Chúa Là Một Cam Kết Trọn Đời

Theo Chúa Là Một Cam Kết Trọn Đời

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa không phải là một vị thần mà bạn chỉ tìm đến khi muốn cầu xin điều gì đó, hoặc khi bạn muốn được Ngài ban phước. Bạn thấy đấy, những phước hạnh và ơn lành của Chúa đến trên những người theo Chúa, nhưng họ cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách cùng sự hy sinh.

Theo đạo không chỉ là một cách để nhận được sự an ủi, khiến tâm linh bạn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, nhưng việc theo Chúa Giê-xu đôi khi lại là điều ít thoải mái nhất – ít nhất là ở phía bên này của cõi đời đời.

Trái ngược với phúc âm thịnh vượng mà nhiều người đang rao giảng, đôi khi, ý muốn của Ngài không phải là “cất đi” tất cả những đau khổ ngay bây giờ. Nhưng với tư cách là Đấng Chăn Giữ của chúng ta, đôi khi Ngài phải dẫn chúng ta đến trũng bóng chết để chúng ta sinh bông trái và nhận biết Ngài nhiều hơn.

Theo Chúa không phải là cánh cửa rộng dẫn vào con đường dễ đi, nhưng là cửa hẹp, dẫn vào con đường gồ ghề, sỏi đá. Nhưng cánh cửa này dẫn đến sự sống.

Theo Chúa Giê-xu là vác thập giá mình mà theo Ngài, và làm những gì cần thiết để vâng lời Ngài.

Theo Chúa không phải là một việc tiện lợi cho chúng ta nhưng khi chúng ta chọn bước đi theo Ngài, chắc chắn Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ hạnh phước.

Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ nhìn Cơ-đốc giáo cũng như việc theo Chúa như một cam kết trọn đời chứ không phải nửa vời.

Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14)

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like