Home Dưỡng Linh Đôi Khi Cảm Thấy Lạc Lối Cũng Không Sao

Đôi Khi Cảm Thấy Lạc Lối Cũng Không Sao

by Sưu Tầm
30 đọc

Bạn đã bao giờ cảm thấy mất phương hướng trong đời sống của mình? Khi bạn nghĩ rằng mình đã tìm ra câu trả lời cho mọi nan đề – những gì bạn muốn làm và lên kế hoạch sẽ làm điều đó như thế nào; nhưng rồi bạn chợt nhận ra rằng mình không thể kiểm soát mọi thứ. Vì vậy, bạn cảm thấy như mình đang đi lạc và không chắc mình phải bắt đầu từ đâu và phải đi đâu.

Nhưng tôi muốn động viên bạn rằng không sao cả.

Không ai có thể tìm ra tất cả câu trả lời cho những câu hỏi của cuộc đời và không ai có thể kiểm soát được mọi chuyện có thể xảy ra trong đời mình.

Sẽ không sao cả khi cảm thấy lạc lối vì điều đó đưa bạn trở lại với Người Chăn của mình, Đấng biết rõ con đường nào là tốt nhất cho bạn.

Sẽ không sao cả khi cảm thấy lạc lối vì điều đó nhắc nhở bạn tìm kiếm Ngài và khiến bạn hạ mình xuống bằng cách nhắc nhở bạn rằng bạn không nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình, điều bạn cần làm trong phạm vi trách nhiệm của mình là bước đi theo Ngài cách trung tín.

Cảm thấy lạc lối cũng không sao vì điều đó cho bạn thời gian để sắp xếp lại tấm lòng và kế hoạch của mình dành cho Ngài.

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy lạc lối, hãy nhớ rằng bạn không cần phải nắm quyền kiểm soát tình hình và bạn không cần phải tìm ra tất cả câu trả lời trong một lúc. Bạn chỉ cần quay trở lại với Chúa và theo sát Ngài, Ngài biết đường và Ngài sẽ dẫn bạn đến nơi bạn cần đến.

Đôi khi, căn nguyên của mọi nan đề chỉ là vì con người tưởng mình biết rõ hơn Chúa.

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm-ngôn 3:5-6)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like