Home Dưỡng Linh Lời Hứa Hay Điều Răn?

Lời Hứa Hay Điều Răn?

by Sưu Tầm
30 đọc

Có những lúc chúng ta mở Kinh Thánh và tìm xem có điều gì thuận tiện cho mình, những lời hứa của Ngài, và để xem mình có thể xin điều gì cho ngày hôm đó; nhưng chúng ta phớt lờ những điều răn, những lẽ thật phũ phàng và những điều mà sẽ khiến tấm lòng chúng ta bị cáo trách khi đứng trước mặt Ngài. Chúng ta coi lời Ngài như một thực đơn mà chúng ta chỉ chọn những gì mình thích, và quay trở lại đó vào lần sau.

Nhưng một trong những điều mà tôi cũng muốn nhắc nhở bản thân mình là nếu tôi thực sự tin rằng Kinh Thánh là lời có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì tôi phải sẵn sàng chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh. Để trở thành một người học và nghiên cứu Lời Chúa cách nghiêm túc và để hiểu cách làm thế nào để có thể áp dụng lẽ thật được viết cách đây hàng ngàn năm vào đời sống của tôi ngày hôm nay.

Và điều này đòi hỏi sự sẵn lòng. Điều này cũng có thể không thoải mái vì lẽ thật không phải lúc nào cũng là điều chúng ta muốn nghe. Nhiều người có xu hướng bóp méo sự thật theo những gì có lợi cho mình.

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy.” (Thi-thiên 119:33-34)

Tôi cầu nguyện rằng khi chúng ta đọc Lời Chúa, chúng ta sẽ đọc với một tâm trí và tấm lòng rộng mở. Và rằng chúng ta cũng sẽ chú ý đến mệnh lệnh của Ngài nhiều như những lời hứa của Ngài vậy.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like