Home Chuyên Đề Biểu Hiện Của Sự Hy Vọng!

Biểu Hiện Của Sự Hy Vọng!

by Hong An
30 đọc

Tình yêu dành cho Israel
Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem và cố gắng giúp đỡ người dân Do Thái một cách thiết thực trên mọi phương diện, về tài chính, đạo đức và tinh thần. Tình yêu dành cho Israel và dân tộc Do Thái đã gắn kết nhiều Cơ đốc nhân trên khắp thế giới với nhau.

Lòng nhiệt thành
Mặc dù những thông điệp như vậy ngày càng ít gây được tiếng vang trong thế giới phương tây trong thời kì hậu Cơ đốc giáo của chúng ta, nhưng sự quan tâm thực sự đang ngày càng phát triển và nở rộ trong nhiều nhà thờ và Hội thánh Cơ đốc giáo ở những vùng khác trên thế giới. Khi ở Nagaland (Ấn Độ), chúng tôi có cơ hội nói chuyện trong ba ngày với 180 Mục sư về thông điệp Kinh thánh liên quan đến Israel và dân tộc Do Thái. Lòng nhiệt thành của họ rất lớn. Một lần khác, 157 Cơ đốc nhân từ một cộng đồng Nhà thờ rất lớn ở Malaysia đã tham gia vào một buổi học Kinh thánh trực tuyến kéo dài suốt hai giờ qua Zoom.

Vương Quốc Hoà Bình
Qua các phương tiện Intenet, có rất nhiều cơ hội để truyền bá Phúc Âm về Nước Trời (Ma-thi-ơ 24:14) trên toàn thế giới! Luật pháp / Torah sẽ ra từ Si-ôn, Lời Chúa từ Giê-ru-sa-lem, Hòa Bình sẽ bao trùm khắp trái đất. Sau đó, Vương quốc hình thành bởi vì vua của Vương quốc đó đã đến. Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên, Vua của các vua và Chúa của các Chúa. Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-a của Israel.

Trích: Israel – Biểu Hiện Của Sự Hy Vọng
Mục sư Willem Glashouwer -Chủ tịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Hình ảnh: Jerusalem Photo

Bình Luận:

You may also like