Home Thánh Kinh Hàng Ngày Những Kẻ Trông Đợi Đức Giê-hô-va Chắc Sẽ Được Sức Mới

Những Kẻ Trông Đợi Đức Giê-hô-va Chắc Sẽ Được Sức Mới

by Christianstt.com
30 đọc

“Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.”Ê-sai 40:29

Thưa Chúa,

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Con thức giấc trong sự vui thỏa, tươi mới và bình an. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài là Chúa, là Hoàng Tử Bình An của linh hồn con.

Cha ơi, tạ ơn Ngài vì đã dẹp yên mọi bão tố, lo lắng và bất an trong lòng con; thay thế tội lỗi và những vấp phạm của con bằng tình yêu và sự công bình của Ngài. Tạ ơn Cha vì sự công bình của Ngài chẳng phải như thế gian cho, lòng con chẳng hề sợ hãi hoặc rúng động dù thử thách ập đến mỗi ngày cố gắng vùi dập linh hồn con (Giăng 14:27). Nhưng người nào để tâm trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ giữ người trong sự yên bình trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài (Ê-sai 26:3).

Ngày hôm nay, con lựa chọn tập trung vào sự bình an Ngài hứa ban cho con thay vì hoảng sợ trước những nan đề xảy đến. Con tin cậy nơi Ngài, vì con chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi (Ê-sai 40:30). Xin giúp con dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn để lòng tin cậy trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, Đấng sẽ giúp con xử lý mọi vấn đề làm bận lòng con theo những cách tốt lành của Ngài. Vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng thế gian này, con công bố con cũng sẽ chiến thắng mọi thử thách của cuộc đời con và làm vinh hiển danh Ngài. Sức mạnh của Đức Giê-hô-va trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con, con làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho con (Phi-líp 4:13).

Con sẽ chẳng gặp cám dỗ nào khác với mọi người; Ngài sẽ chẳng để ai trong chúng con phải chịu sự cám dỗ quá sức mình, nhưng sẽ mở lối thoát hầu cho chúng con có thể chịu đựng được (1 Cô-rinh-tô 10:13). Tạ ơn Chúa vì qua mỗi thử thách, con đều nhìn thấy ơn của Chúa trên cuộc đời con. Con công bố sự giải phóng của Ngài và khiêm nhường vượt qua tất cả mọi điều bất an, đau đớn như một anh hùng đức tin, đầy dẫy vui mừng và hy vọng trong hoạn nạn; nhịn nhục trong đau đớn; trung tín trong sự cầu nguyện.

Bởi huyết của Chúa Giê-xu, con tuyên bố chiến thắng vinh hiển trước mọi mưu kế của kẻ thù bằng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và dâng vinh quang về cho Danh Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài là hậu thuẫn vững chắc của con trong mọi chiến trận.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

—————-

 Phi-líp 4:6-7 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Thi-thiên 16:8 “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”

1 Cô-rinh-tô 10:13 “Anh em không gặp cám dỗ nào khác với mọi người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng trung tín, Ngài sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng sẽ mở lối thoát, hầu anh em có thể chịu đựng trong lúc bị cám dỗ.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like