Home Cho Người Việt Phải Chăng Đạo Tin Lành Cũng Là Đạo Tin Để Làm Lành ?

Phải Chăng Đạo Tin Lành Cũng Là Đạo Tin Để Làm Lành ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mọi người Việt Nam đều biết phân biệt điều lành điều dữ.  Ai cũng biết “ở hiền gặp lành”.  Ai cũng muốn ăn ở ngay lành.  Chịu ảnh hưởng của Nho giáo, người Việt Nam còn biết quí trọng Đạo làm người, biết ơn quân sư phụ, biết giữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.  Đa số người Việt Nam đều sùng đạo, không theo tôn giáo này thì cũng theo tín ngưỡng khác.  Từ đó, có nhiều người cho rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành, vậy Đạo Tin Lành cũng là đạo tin theo để làm lành thì không cần theo, vì mình đã có đạo rồi, thậm chí đạo của mình đang có đông người theo.

Thật ra, chữ Tin Lành có nghĩa là tin tức tốt lành chứ không có nghĩa là tin theo để làm lành.  Nếu truyền thêm cho người Việt một đạo dạy làm lành nữa cũng bằng thừa vì từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết cần phải làm lành.  Vấn đề ở đây là loài người dù ý thức cần làm lành nhưng không đủ khả năng làm lành cho trọn.  Thánh Phao-lô đã diễn tả sự thật nầy như sau:  “Tôi biết chẳng có điều gì tốt trong tôi cả.  Dù tôi ước muốn là điều tốt, nhưng không thể nào thực hiện.  Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn.  Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi.  Do đó, tôi khám phá ra luật này; khi muốn làm điều tốt, tôi lại làm điều xấu” (La-mã 7:18-21).  Một Thánh nhân mà còn tự thú như vậy huống chi chúng ta là phàm nhân.  Sở dĩ chúng ta không làm trọn được là vì luật tội lỗi đang hiện diện trong mỗi con người chúng ta khiến chúng ta không đủ khả năng làm lành cho trọn.  Dù suốt đời ta cố làm lành nhưng chỉ một ngày ta lỡ làm ác thì cũng luống công.  Kinh Thánh chép:  “Người nào giữ toàn bộ luật pháp, nhưng chỉ phạm một điều là coi như phạm tất cả” (Gia-cơ 2:10).  Dù ta chưa làm gì nên tội đối với luật pháp của loài người thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta vẫn bị kể là tội nhân:  “Về tội lỗi, vì họ không tin Ta” (Giăng 16:9).  Dù ta có làm bao nhiêu việc lành đối với đời, thì trước mặt Chúa vẫn còn thiếu hụt, không có gì đang kể.  Nhưng việc công bình của loài người đều được Chúa xem như “áo nhớp”.  Tiêu chuẩn của Chúa là trọn vẹn, mà loài người thì bất toàn.  “Mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (La-mã 3:23).  Thánh Phao-lô làm chứng tiếp:  “Thật bất hạnh cho tôi!  Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại này?”  rồi ông vui mừng phát biểu:  “Tạ ơn Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chưa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta” (La-mã 7:24-25).  Cảm tạ Chúa, vì Chúa biết rõ loài người không có khả nặng tự mình giải thoát ra khỏi quyền lực ghê gớm của tội lỗi nên “đang khi chúng ta còn yếu đuối.  Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội”. Nhờ sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng của Đức Thánh Linh, khi một tội nhân ý thức tội ăn năn, quyết tâm từ bỏ tội quay về cùng Chúa, thì Chúa ban quyền tái tạo người đó trở nên mới, đồng thời bạn cho người đó có khản năng để vừa muốn, vừa làm những việc lành mà trước đó họ không làm được bằng sức riêng.  Những việc lành người tin Chúa làm được là kết quả của một đời sống yêu Chúa và yêu người.  Tình thương làm được tất cả.

Nếu hiện nay quí vị đang theo một tôn giáo dạy người ta làm lành, đó cũng là điều tốt.  Thế nhưng chính trong quá trình cố gắng như thế, quí vị cũng nhận ra sự thật là mình lành không trọn, lòng không bình an, không biết chắc nỗ lực đến mức nào mới đủ để được lên thiên đàng.  Tất cả mọi người đang tự tu, tự cứu và dựa vào việc lành để được cứu rỗi đều cùng có một tâm trạng bất an như thế.  Người Tin Lành thì luôn luôn tin chắc mình đã được cứu rỗi với tâm trạng bình an, hy vọng.  Người Tin Lành tin chắc khi qua đời là về ngay với Chúa trên thiên đàng.  Tại sao dám chắc như vậy?  Vì sự cứu rỗi là quà tặng do Chúa Giê-xu làm trọn và ban tặng cho chúng ta.  Quà tặng này không phải do chúng ta làm gì xứng đáng để nhận lãnh, nhưng do lòng thương xót vô hạn của Chúa bạn cho.  “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là đời sống vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta” (La-mã 6:23).  Đức Chúa Trời đã tuyên hứa như thế và Ngài là Đấng Thành Tín, không bao giờ thất hứa.  Rất mong quí vị lấy lòng tin tiếp nhận Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu để hưởng được ơn cứu rỗi tuyệt vô giá do Chúa ban cho.

MS Nguyễn Văn Huệ 

Bài vở cộng tác và  góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Nếu bạn có một quyết định và muốn tìm hiểu thêm về niềm tin và cách bước theo Chúa Giê-xu, xin hãy gửi email đến tintuc@hoithanh.com. Hoặc bạn có thể đáp ứng ngay bên dưới đây:

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like