Home Cho Người Việt Đạo Tin Lành Khác Với Công Giáo La Mã

Đạo Tin Lành Khác Với Công Giáo La Mã

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đạo Tin Lành và Đạo Công Giáo điều cùng một gốc mà ra.  Cả hai cùng có một niềm tin nơi Đức Chúa Trời căn cứ trên Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước.  Nhưng sự khác biệt chính giữa hai giáo hội này là vị trí và thẩm quyền mỗi bên dành cho Kinh Thánh.  Mặc dầu người Công Giáo tin rằng Thánh Kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn, họ cũng tin rằng truyền thống của Giáo Hội trải qua dòng lịch sử do các Giáo Hoàng và Giáo hội nghị lập thành có giá trị quyết định trong các vấn đề niềm tin và giáo lý.  Vì đó, theo năm tháng, Giáo Hội Công Giáo La mã đã thêm những giáo lý không có trong Kinh Thánh.

Ta có thể nhắc qua một số giáo lý thêm thắt đó như sau:  Cầu nguyện trực tiếp với Đức Mẹ, với các thánh và các thiên thần (năm 600); mua chứng thư xá tội để giảm thiểu thời gian ở ngực luyện tội (năm 1190); xưng tội với linh mục (năm 1215); Thánh Kinh được liệt vào những sách cấm giáo dân đọc (Toulouse năm 1229); truyền thống Giáo Hội được thừa nhận có uy quyền tương đương như Kinh Thánh bởi cộng đồng Trent (năm 1545); Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được Giáo Hoàng Pius IX công bố năm 1854.  Sự vô ngộ (không sai lầm) của Giáo Hoàng được cộng đồng Vatican công bố năm 1870; Giáo Hoàng Benedict XV công bố Đức Mẹ là Đấng Đồng Cứu chuộc với Chúa Giê-xu và Đức Mẹ về trời được Giáo Hoàng XII công bố năm 1950.

Người Tin Lành tin tưởng Kinh Thánh là uy quyền duy nhất và đầy đủ của đức tin.  Người Tin Lành chỉ tôn trọng những truyền thống nào của Hội Thánh phù hợp với Kinh Thánh.  Người Tin Lành muốn trở về với cội nguồn đức tin và hình thức sống đạo theo như Kinh Thánh chỉ dẫn không thêm, không bớt.  Vào thời cải chánh Giáo Hội  (từ khoảng năm 1500 đến 1650) ở Âu Châu một tu sĩ người Đức của Giáo Hội, tên Martin Luther đã tái khám phá tín lý xưng nghĩa bởi đức tin do sứ đồ Phao-lô viết ra trong thư La-mã thuộc Thánh Kinh Tân Ước.  Luther biết rằng, “nếu một người xưng nghĩa (tức được kể là trằng án) chỉ bởi đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu như Thánh Kinh khẳng định, thì cần gì giáo dân phải đi hành hương, phải tự hành xác để thú tội, cần gì mua chứng thư xá tội, cần gì trải qua ngực luyện tội và chịu các phép bí tích sau cùng?” Vì những khám phá của Luther đã cắt đứt truyền thống của giáo Hội, nên ông đã bị Giáo Hội thời bấy giờ đứt phép thông công.  Tuy nhiên, phàn lớn người Đức đương thời đã lũ lượt kéo đến nghe ông giảng Thánh Kinh, từ đó Giáo Hội Luther đã được thành lập và phát triển cho đến nay.  Rồi những nhà thần học khác như John Calvin, một người Pháp, cũng đã thách thức các giáo huấn của Hội Công Giáo và từ ảnh hưởng của Calvin, các Giáo Hội Cải cách, Giáo Hội Trưỡng lão đã thành hình.  Về sau có các Giáo Hội Anh Quốc, Báp-tít, Giám Lý, rồi Ngũ Tuần… được thành lập.  Những Giáo Hội nầy xuất phát từ sự phản kháng (protest) nhằm cải cách Giáo Hội và đưa Giáo Hội về đúng với Kinh Thánh, nên thường gọi chung là Giáo Hội Protestant hay Hội Thánh Tin Lành.  Người Công Giáo Việt Nam trước đây gọi người Tin Lành là Thệ Phản.  Ngày nay người Công Giáo gọi Tin Lành là Anh Em Ly Khai.

Điều đáng mừng là giữa lòng Giáo Hội Công Giáo La-Mã đang có phong trào canh tân, trở về nghiên cứu Kinh Thánh.  Canh tân ân sủng, nỗ lực truyền bá Phúc Âm, đồng thời không ngừng cải thiện mối quan hệ với người Tin Lành trong phong trào hiệp nhất.

Ngoài ra, sự kiện có nhiều giáo phái trong Đạo Tin Lành chẳng khác nào một cây cổ thụ có nhiều cành.  Vấn đề quan trọng là cây này có ngon ngọt, bổ ích cho linh hồn đang đói khát hay không.  Hơn nữa những nhánh cây ấy có đang lưu chuyển sự sống từ gốc cây sống thiêng liêng là Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không?  Giáo phái hay nhà thờ không cứu rỗi linh hồn của chúng ta.  Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có quyền năng cứu vớt chúng ta ra khỏi tội lỗi và đưa chúng ta đến thiên đàng mà thôi.  Việc lựa chọn một giáo phái để tham gia là tùy hoàn cảnh và ý thức lựa chọn riêng của mỗi người.  Điều quan trọng là quí vị nên sáng suốt lựa chọn cho mình một Hội Thánh trung tín làm theo Lời Chúa, rao giảng, thể hiện đức tin và tình yêu thương như Chúa Cứu thế Giê-xu dạy dỗ.

MS Nguyễn Văn Huệ 

Bài vở cộng tác và  góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Nếu bạn có một quyết định và muốn tìm hiểu thêm về niềm tin và cách bước theo Chúa Giê-xu, xin hãy gửi email đến tintuc@hoithanh.com. Hoặc bạn có thể đáp ứng ngay bên dưới đây:

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like