Home Bài Viết Hãy Đến Tin Nhận Ngài Khi Bạn Còn Có Thể.

Hãy Đến Tin Nhận Ngài Khi Bạn Còn Có Thể.

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kinh Thánh chép rằng có những thứ chắc chắn không bao giờ thay đổi. Quy luật tự nhiên, những sự thật bất biến của vũ trụ cũng như phép tắc linh hồn không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời  không thay đổi. Mọi thế kỉ trôi qua, Ngài vẫn y nguyên: “Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi.” (Ma-la-chi 3:6). Trong sách Gia-cơ có chép: “chẳng có bóng của sự biến cải nào.” trong Chúa (Gia-cơ 1:17)

Chúa không thay đổi. Ngài là Đấng Thánh, Đấng công bình. Trong Chúa không hề có tội lỗi: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến.” (Khải Huyền 4:8)

Sự đoán xét của Ngài không thay đổi. Kinh Thánh có chép: “Ngài sẽ xét đoán bốn phương của đất”(I Sa-mu-ên 2:10). Và tất cả những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh là về sự xét đoán và về sự thật rằng sẽ có một ngày xét đoán rất lớn. Đàn ông và đàn bà sẽ phải đứng trước Chúa trình bày không chỉ những việc họ đã làm mà cả những gì họ đã suy nghĩ và ý muốn trong lòng họ nữa. Bạn cũng sẽ phải đứng ở đó, nếu bạn chưa ở trong Đấng Christ.

Chúng ta cần có sự công bình cái mà chúng ta không thể tự mình xây dựng được nhưng chỉ duy Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngài là Đấng đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Sự công bình đó sẽ giúp chúng ta vượt qua sự đoán phạt.

Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúa yêu chúng ta, và Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, bởi Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài xuống thế gian chịu chết thay chúng ta. “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”(I Giăng 4:8)

Chúa yêu từng người một. Không phải Chúa nhìn chúng ta theo một tốp người mà nhìn theo từng cá nhân một. Ngài trông ngóng chúng ta, Ngài biết chúng ta từ khi chúng ta  sinh ra đến khi chúng ta chết đi. Chúa nói rằng: “Ta yêu con. Ta sẽ tha thứ cho con. Ta sẽ thay đổi cuộc đời con. Ta sẽ thay đổi đường lối con, nếu như con chấp nhận Ta.”

Lời Chúa trong kinh thánh không thay đổi. “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” (Ê-sai 40:8). Trong Thi Thiên có chép: “Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.”(Thi Thiên 119:89).

Khi Chúa tạo dựng lên A-đam và Ê-va, có một loại khác cũng ở trên thiên đường, đó là ma quỷ. Khi ma quỷ quyết định cám dỗ A-đam và Ê-va, điều đầu tiên nó nói với Ê-va là: “ Đức Chúa Trời há có phán dặn...?”( Sáng thế kí 3;1). Ma quỷ đặt sự nghi ngờ ở đó, và hôm nay nó cũng vẫn hỏi chúng ta rằng: “Liệu các ngươi có tin vào Kinh Thánh không? Liệu các ngươi có tin vào lời của Đức Chúa Trời không?”

Kinh Thánh là lời thổ lộ của Đức Chúa Trời. Đây chính là bức thư của Chúa dành cho loài người. Tôi tin Kinh Thánh được thần cảm bởi Đức Thánh Linh. Khi chúng ta đọc và học Kinh Thánh là khi chúng ta đang học được những gì Chúa muốn chúng ta biết.

Đặc tính con người là không thay đổi. Tiên tri Giê-rê-mi viết rằng: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17-9). Trái tim vẫn y nguyên như ngày nay. Những thứ chúng ta xem trên tivi- cảnh bạo lực ở thế giới, chém giết nhau, và nhiều thứ khác nữa- đã từng nhiều lần xảy ra trước đó. Những thứ như vậy đã từng xảy ra ở thành Ba-by-lôn, ở Ai Cập, ở Rô-ma, ở thời kì Trung Đại,… Nó xảy ra trước kia bởi vì bản chất con người không đổi.

Mặc dù chúng ta bị sốc bởi những gì chúng ta nhìn, chúng ta nghe, nhưng ai ai cũng hành động giống nhau. Họ trốn tránh khỏi Chúa. Khi những người đàn ông, đàn bà không vâng lời Chúa, họ sẽ  trở nên mất thiện cảm với Chúa và tách ra khỏi Ngài. Điều cần thiết nhất bây giờ là hoà giải ngay với Chúa.

Tin lành từ Chúa Jesus là Đức Chúa Trời không đến để kết án chúng ta. Ngài đến để cứu chúng ta, Ngài sẵn sàng tha thứ quá khứ tội lỗi của chúng ta bởi huyết Chiên con của Chúa đã đổ xuống vì chúng ta trên thập tự giá.

Luật pháp về đạo đức của Chúa không đổi. Luật pháp đó được cô đọng trong mười điều răn được Môi-se nhận lấy từ Chúa trên núi Si-na-i. Chúng không phải mười lời khuyên mà là mười điều luật, mười điều răn.

Kinh Thánh chép rằng nếu chúng ta phá vỡ một điều răn thôi thì chúng ta đã phá vỡ tất cả. Tất cả chúng ta đã phá vỡ cả mười điều răn ấy. Chúng ta đều sẽ phạm tội, bởi “ sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp” (I Giăng 3:4). Tôi là một tội nhân. Bạn cũng là một tội nhân.

Tội lỗi tách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao nhiều khi chúng ta cảm thấy cô đơn. Đó là lý do tại sao nhiều khi chúng ta buồn đau và tuyệt vọng. Đó cũng là lý do tại sao nhiều lần trong chúng ta có sự đố kị, kiêu ngạo, nói dối, bạo lực. Bạn nói rằng: “ không biết tại sao tôi lại làm thế nữa” hoặc “tôi không biết tại sao tôi lại nói thế.-tôi không có ý định làm như vậy.” Nhưng tất cả chúng ta đều có tội. Chúng ta đều phá vỡ luật pháp của Chúa. Chúng ta đáng bị đoán xét.

Sự Cứu rỗi không thay đổi. Kinh thánh chép rằng: “Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát.” (Công vụ các sứ đồ 4:12). Sự cứu rỗi luôn là Chúa Jesus trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài. Chúa Jesus nói: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6)

Chúng ta đến với Chúa bởi sự ăn năn và đức tin. Và khi chúng ta đến với Ngài thì Đức Thánh Linh của Chúa sẽ đến sống cùng đời sống của chúng ta- trong lòng chúng ta-để sinh ra bông trái. Ngài giúp chúng ta biết yêu thương người chúng ta không yêu. Ngài mang đến niềm vui, sự bình an, và sự dịu dàng.

Ngài là Đấng duy nhất trong lịch sử được ghi chép lại rằng: “Kẻ nào tin vào Con, thì có sự sống đời đời; còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống; nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó”. Cơn thịnh nộ của Chúa sẽ giáng trên nhiều người. Nếu bạn biết đến Đấng Christ, bạn sẽ được tha thứ, bạn được đi lên thiên đàng.

Bạn có lẽ giống nhiều người đến Hội Thánh, cũng được Báp-tem, được thừa nhận. Nhưng bạn chưa chắc chắn rằng Đấng Christ sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho bạn. Bạn cũng không thể chắc chắn rằng bạn sẽ được đi lên Thiên đàng khi bị chết, và bạn lại muốn chắc chắn về điều đó. Bạn muốn có người bạn, người đồng hành tốt nhất bởi Ngài yêu bạn, bạn có thể ăn năn quay trở lại và yêu Ngài. Còn nếu bạn không có điều đó hãy tin nhận Ngài bằng cả tấm lòng và hãy bắt đầu cuộc sống mới, đi con đường mới. Hãy nói rằng: “ Chúa ơi, con dâng trọn đời sống con cho duy mình Ngài mà thôi.”

Chúa không bao giờ thay đổi. Ngài luôn luôn như vậy. Nhưng bạn chắc chắn thay đổi. Chúa Jesus nói: “ các con phải được sinh từ trên trời”. Ngài nói là “phải”. Liệu bạn đã được sinh từ trên trời chưa? Bạn có chắc chắn điều đó không?

Chúa không bao giờ thay đổi. Ngài luôn luôn như vậy. Nhưng bạn chắc chắn thay đổi. Chúa Jesus nói: “ các con phải được sinh từ trên trời”

Bạn hỏi rằng: “tôi phải làm gì?”

Đầu tiên, bạn phải ăn năn tội lỗi mình: “hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xoá đi” (Công vụ các sứ đồ 3:19). Kinh Thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời … biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn.” (Công vụ các sứ đồ 17:30). Từ “ ăn năn” nghĩa là thay đổi- thay đổi trong tâm trí, thay đổi cách sống. Bạn đang đi một con đường, nhưng giờ bạn đổi hướng và đi theo con đường khác. Nhưng bạn không thể tự ăn năn. Chúa sẽ giúp bạn ăn năn. Và Ngài sẽ giúp bạn, nhưng bạn cần sẵn sàng. Bạn cần nói rằng: “Chúa ơi, con muốn ăn năn với Ngài. Con sẽ ăn năn, nhưng Ngài phải giúp con thay đổi.”

Thứ hai, bạn phải tin. Từ “tin” nghĩa là bạn dâng toàn bộ mọi thứ lên Chúa và chỉ duy một mình Chúa thôi. Bạn đang không tin tưởng gia đình sẽ cứu bạn; bạn không tin tưởng chồng hay vợ bạn sẽ cứu bạn; bạn không tin Hội Thánh sẽ cứu bạn nhưng bạn tin Chúa và chỉ mình Chúa thôi, Ngài sẽ nâng bạn lên Thiên đàng.

Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài” (Công vụ các sứ độ 10:43), Kinh Thánh viết vậy. “ Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”( Giăng 1:12). Bạn cần đặt toàn bộ điều trọng yếu lên cho Chúa. Và sau đó, bạn phải thổ lộ thật cởi mở với Ngài: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9)

Đó là cách bạn đến với Chúa. Bạn cần ăn năn tội. Bạn phải tin. Bạn phải xưng nhận.

Chúng ta không biết liệu chúng ta còn có ngày mai hay không. Chúng ta không biết ngày mai mang đến cho chúng ta những gì. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh chép rằng: “hiện nay là thì thuận tiện … hiện nay là ngày cứu rỗi”.(II Cô-rinh-tô 6:2)

Vậy hãy đến với Chúa khi bạn còn có thể.

Bettina Nguyễn dịch.

Tác giả: Tiến Sĩ Billy Graham.

Bình Luận:

You may also like