Home Bài Viết Được Phước

Được Phước

by Van Anh
30 đọc

Bạn có muốn được phước mới trong năm mới không?

Giống như mọi dân tộc khác, người Việt ai nấy đều muốn được phước. Tôi muốn người người được phước, nhà nhà được phước. Phước mà người Việt thường mong muốn là Phước, Lộc, Thọ, là An Khang Thịnh Vượng. Tôi thích câu nói kinh nghiệm của người Việt: Con hơn cha là nhà có phước.

Nhưng thực tế của đời sống thường không giống như ta mong muốn. Đời người thấy họa nhiều hơn phước: Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Người Việt xưa nay thường chỉ nghĩ đến phước vật chất, phước thuộc thể. Phước đời nầy. Phước thấy được. Đối với nhiều người phước là khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan. Là quyền cao chức trọng. Là gia đình hạnh phúc.

Có phước lấy được vợ già

Sạch cửa sạch nhà, lại sạch cơm canh

Vô phước lấy phải trẻ ranh

Nó ăn, nó phá tan tành, nó đi.

Người Việt ai cũng muốn mình là người có phước và ai cũng sợ bị kể là người vô phước.

Nhưng có một thứ phước mà người Việt cho đến nay vẫn ít người biết và hiểu rõ. Đó là phước hạnh do Đức Chúa Trời ban cho. Phước từ trên. Phước nguyên từ Trời. Phước Trời ban khác với phước người ban. Người chỉ chúc phước còn Trời mới ban phước. Bạn không thể cho điều bạn không có.

Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

Ma-thi-ơ 5:3-12

Hãy suy nghĩ lòng bạn đang khao khát điều gì? Bạn đã làm gì trong mối quan hệ giữa người với Trời và giữa người với người? Bạn và gia đình bạn đã có phước Trời ban chưa?

Tôi hy vọng trong năm nay, bạn sẽ không mãi đi tìm phước nữa nhưng phước và sự thương xót của Trời sẽ đi theo bạn. Suốt cuộc đời của bạn. Hãy nhìn lại cuộc đời mình và gia đình mình hiện nay ra sao, bạn sẽ biết mình đang là người được phước hay không?

Gia đình chúng tôi có phước

Từ Việt Nam, gia đình chúng tôi đến định cư ở Mỹ được gần 25 năm. Được sống ở Mỹ là phước Trời ban. Lúc đó vợ chồng tôi có ba đứa con, một gái hai trai. Các con tôi nay đã lớn, có Bằng Tốt Nghiệp Đại Học, có việc làm ổn định. Chúng tôi cũng có được 3 cháu ngoại và 4 cháu nội. Các con và các cháu chúng tôi đều khỏe mạnh, thông minh, có đức tin nơi Đức Chúa Trời, biết ơn Trời, biết cầu Trời, biết thờ Trời và vui hưởng phước Trời. Chúng tôi có nhà, có xe, có tiền hưu, có tiền để dành. Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi không ngại phục vụ Trời bằng cách phục vụ người khác. Trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống, thuận hay nghịch, chúng tôi vẫn bình an. Tất cả những gì chúng tôi đang có là nhờ ơn Trời ban. Mỗi tuần chúng tôi đi nhà thờ, dành một ngày nghỉ để thờ Trời. Gia đình chúng tôi có ngày họp mặt, có ngày tưởng niệm, có ngày nghỉ lễ. Chúng tôi tham dự các thánh lễ và giáo lễ trong Hội Thánh. Chúng tôi có đủ thì giờ làm việc, nghỉ ngơi, đi thăm, đi du lịch. Con cháu chúng tôi ai nấy có nhà riêng và thường kéo đến thăm ba má, ông bà nội, ông bà ngoại. Chúng tôi ăn chung, vui vẻ, thật thà. Đến tuổi già, chúng tôi vẫn sống bình an trong đức tin, hy vọng và tình thương. Chúng tôi sống đầy đủ, mạnh khỏe, không lo lắng. Chúng tôi tập sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Trong nhà chúng tôi có tấm bảng CHÚNG TÔI THỜ TRỜI.

Gia đình chúng tôi là gia đình được phước. Chúng tôi muốn các gia đình người Việt tha hương cũng đều là gia đình được phước. Có phước ngay trong đời nầy.

Làm thể nào để được phước?

Đức Chúa Trời đã soi sáng cho tôi thấy rõ chính Đấng Tạo Hóa là nguồn phước và sự ban phước là ý niệm và việc làm đầu tiên của Ngài. Ngay từ sách Sáng thế ký chúng ta thấy:

Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vũ trụ, thế giới, muôn loài vạn vật…

“Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.”

Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài.
“Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”

Chúng ta có là nhờ Trời, chúng ta tồn tại cũng là nhờ Trời. Trời luôn ban phước.

Sau cơn đại hồng thủy…

“Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.”

Tôi để ý thấy Đức Chúa trời ban phước cho cả gia đình và cũng có lúc Ngài giáng họa cho cả gia đình. Tôi rất thích lời kêu gọi và lời hứa của Đức Chúa Trời đối với ông Áp-ra-ham là tổ phụ của dân Do Thái:

Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.Sáng thế ký 12:1-3

Sa-ra là vợ của ông Áp-ra-ham cũng được Trời ban phước:

Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng, mà ra.”

Y-sác là con của ông Áp-ra-ham cũng được Trời ban phước:

Hãy ngụ trong xứ nầy, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi; vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ nầy và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Áp-ra-ham, cha ngươi.”

Gia-cốp là cháu ông Áp-ra-ham cũng được Trời phước:

Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước.”

Thật là một lời hứa lớn và vô cùng quan trọng về số phận của người thờ Trời, vì chính Đức Chúa Trời đã hứa và Ngài có quyền năng để giữ trọn lời hứa từ ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau. Dân Do Thái đã trải qua bao nhiêu thằng trầm của cuộc sống và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Người Do Thái được xem là một dân tộc được phước. Họ được cả thế giới thừa nhận là những người thông minh nhất, giàu có nhất, thành đạt nhất và đã góp phần đem lại nhiều phước hạnh nhất cho toàn thế giới. Chúa Giê-xu là một người Do Thái thuộc dòng dõi của tổ phụ Áp-ra-ham. Chính Chúa Giê-xu đã phán, “Vì sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến” (Giăng 4: 22). Ngài đã sanh ra, đã sống, đã chết và đã chiến thắng sự chết vì toàn thể nhân loại. Vì bạn và vì tôi. Ngài đang sống, Ngài được xưng là Chúa Cứu Thế, là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn chúa. Chỉ một mình Ngài là niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Bạn không bao giờ bị lỗ khi bạn quyết tâm, quyết chí theo Ngài.

Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.” Mác 10:29-30

Bạn muốn được phước Trời ban không? Đừng quên Đức Chúa Trời chính là nguồn phước.

Muốn được phước Trời, trước hết bạn phải được Trời cứu!

Được Trời cứu là gì? Được Trời cứu là được Trời tha, là hòa thuận, là giải hòa, là bạn tin cậy và vâng lời Ngài. Bạn cần được cứu vì bạn đang sống trong vòng xiềng xích của tội lỗi. Bạn đang mất tự do. Bạn đang sống trong vòng nô lệ. Có ba kẻ thù đang vây hãm bạn: thế gian, xác thịt và Ma quỷ. Kẻ thù của bạn đang cầm tù bạn, làm mù mắt bạn, lừa dối bạn, cám dỗ bạn. Hậu quả là bạn không làm được điều mình muốn làm. Thay vì làm điều lành, bạn lại làm điều dữ. Thay vì nói thật, bạn lại nói dối. Thay vì yêu thương bạn lại ghen ghét. Thay vì vui bạn lại hay buồn. Thay vì có đức tin bạn lại có nhiều mê tín. Thay vì thờ Trời bạn tiếp tục không chịu thờ Trời. Hậu quả là bạn đang cô đơn. Bạn đang lo sợ. Bạn đang mất hướng. Bạn đang khao khát được tự do.

Bạn có biết chỉ có Chúa Cứu Thế mới giải thoát bạn cho được tự do thật hay không? Bạn đang cần được Trời tha. Bạn đang cần được Trời cứu.

Muốn được Trời cứu, bạn hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Bạn hãy nhờ Trời cứu.

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Hê-bơ-rơ 11:6

Muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời bạn hãy kêu Trời!

Kinh Thánh dạy:

Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. EsIs 28:16 Trong người Giu-đa (Do Thái) và người Gờ-réc (Hy Lạp) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (Rô-ma 10: 8-13)

Muốn kêu Trời bạn hãy mở miệng cầu Trời.

Trước hết bạn hãy tin trong lòng và sau đó bạn hãy mở miệng nói ra. “vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Đây là điều kiện tin cậy và vâng lời. Chỉ người tin mới vâng lời và chỉ người vâng lời mới tin. Lòng bạn có tin Chúa Giê-xu là Con Trời đã giáng thế đổ huyết chết thay đền tội thế mạng cho bạn không? Lòng bạn có tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại không? Lòng bạn có tin rằng Đức Chúa Trời không phân biệt ai hết và Ngài có giàu ơn với mọi kẻ kêu xin Ngài không? Hãy lập tức mở miệng cầu Trời ngay hôm nay. “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

Khi bạn được Trời cứu thì bạn sẽ được phước.

Hãy tìm kiếm nước Trời trước hết, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn mọi điều bạn đang mong muốn. Hãy đọc và suy nghĩ kỹ lời Chúa hứa trong Ma-thi-ơ 6:25-33.

Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Lời Chúa hứa có thẩm quyền tuyệt đối và thực tế. Bạn hãy tin và vâng giữ lời Chúa. Bạn sẽ nhận được phước. Phước thấy được và phước không thấy được. Phước trong đời nầy và phước trong đời sau. Đó tin mừng dành cho bạn và gia đình bạn.

Bạn có thể đến với Chúa bằng lời cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là tội nhân, không xứng đáng nhận được điều đó. Nhưng Ngài là Đấng yêu thương, đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để chết đền tội thay cho con trên cây thập tự và đã sống lại để ban cho con nước Thiên Đàng. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm Chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.” A-men.

Lời Chúa Giê-xu hứa cho người tin nhận Ngài là “Quả thật! quả thật! Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin Ta, thì được sự sống đời đời. (Giăng 6:47)

Đời sống tăng trưởng thuộc linh là một tiến trình. Bạn cần đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, tìm đến một Hội Thánh Tin Lành tại địa phương bạn để thờ phượng chung và thông công với anh chị em cùng niềm tin, và nói cho người khác biết Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với bạn.

Chúc mừng bạn gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời!

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Nguồn: huongdionline.com

Ảnh: camnangchocuocsong.net

Bình Luận:

You may also like