Home Cho Người Việt Có Phải Đạo Tin Lành Của Người Mỹ ?

Có Phải Đạo Tin Lành Của Người Mỹ ?

by Ban Biên Tập
30 đọc


Câu trả lời rõ ràng là:  KHÔNG, xin giãi bày như sau:  Châu Mỹ mới khám phá vào năm 1492 và nước Mỹ mới lập vào 1776, nghĩa là hơn 200 năm nay, trong khi Đạo Tin lành đã có từ 2.000 năm trước, như vậy không thể nói Đạo Tin Lành là đạo Mỹ được.

Trên thế giới, có một số dân tộc có tôn giáo riêng như Ấn Độ có Ấn Độ Giáo, Nhật bản có Thần Giáo Shinto, Do Thái có Do Thái Giáo, nhưng Đạo Tin Lành không phải là đạo riêng của một dân tộc nào.  Đạo Tin Lành là Tin Tức Tốt Lành của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da, chúng tộc ngôn ngữ, phái tính.  Đạo Tin Lành thích hợp với mọi dân tộc ở khắp nơi trên thế giới.  Chúa giáng sinh làm người tại nước Do Thái, nhưng Tin Lành không phải là đạo của người Do Thái.  Phần đông người Mỹ theo đạo Tin lành nhưng đạo Tin Lành không phải là Đạo Mỹ.  Đạo Tin lành thịnh hành ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và nhhiều nước ở Phi Châu.  Gần đây Đạo Tin Lành phát triển mạnh ở Đại Hàn và Nam Mỹ.  Theo bản thống kê chính xác, thì thiện nay một phần ba nhân loại trên thế thới đang tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Khoảng 88% người Mỹ, người Gia Nã Đại và người Úc đều theo Chúa.  Kết quả hiển nhiên do Đạo Tin Lành đem lại cho các quốc gia, các gia đình và từng đời sống con người đã chúng mình giá trị ưu việt và cụ thể của Đạo Tin Lành.

Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà có sự trùng hợp giữa 50 quốc gia nghèo nhất thế giới cũng là những quốc gia có ít người tiếp nhận Đạo Tin Lành nhất.  Trong các quốc gia này ước tính có khoảng 2,3 tỉ người chưa tiếp nhận Chúa.  Một tác giả đã đi đến kết luật sau đây hi quan sát hiện trạng các quốc gia nghèo nhất trên thế giới.  “The poor are lost and the lost are poor”. (Tạm dịch: Những người nghèo khổ là những người chưa biết chúa, và những người chưa biết Chúa là những người nghèo khổ).  Mức sống của một quốc gia thường được định mức theo tuổi thọ trung bình, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và tỉ lệ xóa nạn mù chữ.  Hầu hết những quốc gia có mức sống thấp nhất là những quốc gia có ít người thờ Chúa nhất.  Trái lại những quốc gia có mức cao nhất là những quốc gia có nhiều người thờ Chúa nhất.

Thật ra Đạo Tin Lành bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành Bết-lê-hem nước Do Thái.  Trong đêm Đấng Cứu Thế ra đời, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện đến loana báo tin mừng cho nhân loại:  “Đừng sợ chi, vì nầy Ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân…” (Lu-ca 2:9).  Chính sự giánh sinh của Chúa Cứu Thế đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại thành ra trước Chúa và sau Chúa.  Niên hiệu cả thế giới đang dùng được tính từ năm Chúa Cứu Thế giáng sinh.  Sau khi chịu chết vì tội nhân loại trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng từ thần.  Rồi trước khi về trời, Ngài đã truyền lệnh cho môn đồ:  “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người.  Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội” (Mác 16: 15-16).  Dưới sự tác động của quyền phép Đức Thánh Linh các môn đồ của Chúa đã vâng lệnh Ngài đem Tin Lành truyền bá khắp nơi trên thế giới, chiến thắng tối tăm, sợ hãi, biến đồi hẳn khuôn mặt văn hóa của thế giới, thay đổi hẳn số phận hẩm hiu của biết bao nhiêu cuộc đời.

Năm 1911, Đạo Tin Lành mới được truyền bá đến Việt Nam qua các giáo sĩ ở Bắc Mỹ, Na Uy, Pháp… kết quả thành lập được Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.  Ngay từ những năm tháng đầu tiên, người Tin Lành ở Việt Nam đã sớm tiến đến tinh thần tự lập, tự trị và tự truyền bá Tin Lành cho đồng bào Việt Nam, trong đó có cả đồng bào ít người trên vùng cao nguyên.  Và tại vài vùng dân tộc ít người, họ lại hiểu lầm và gọi Đạo Tin Lành là “Đạo Việt Nam”.

Người đặt câu hỏi trên đây dường như có ý muốn nói rằng, Đạo Tin Lành là Đạo của người Mỹ, chúng ta là người Việt Nam thì theo đạo của người Việt Nam.  Thật  ra những truyền thống tôn giáo mà nhiều người Việt Nam đi theo, cũng không phải xuất phát từ Việt Nam.  Nho giáo là Lão giáo phát xuất từ người Trung Hoa, Phật giáo phát xuất từ Ân Độ và được truyền đến nước ta chủ yếu qua ngã Trung Quốc.  Thời xưa, khi phương tiện giao thông với thế giới bên ngoài còn hạn chế, người Việt Nam chưa có cơ sở tiếp xúc với nền văn hóa Cơ Đốc Giáo, nhưng chịu ảnh hưởng sâu đậm nền văn hóa Trung Quốc.  Thậm chí chữ viết của người Việt Nam xưa kia cũng viết theo lối Hán tự; học thì học thì học Tứ thư, Ngũ Kinh của người Trung Hoa.  Vì bị người Trung Hoa đô hộ hàng ngàn năm, nên cả nền văn hóa lẫn truyền thống tôn giáo của người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng người Trung Hoa là chuyện không tránh khỏi.  Nhưng người Việt Nam là một dân tộc bất khuất, luôn tiếp thu cái tốt của các dân tộc khác để biến cải thành cái hay, cái tốt của mình.  Vì vậy, không một người Việt Nam nào theo Phật Giáo nói rằng tôi theo đạo Ấn Độ, cũng không người Việt Nam nào chịu ảnh hưởng Nho Giáo nói rằng tôi theo đạo Trung Quốc.  Vì thế, mặc dầu có nhiều người Âu Mỹ theo đạo Tin Lành và đã nỗ lực đem Tin Lành  truyền bá khắp thế giới, ta cũng không nên nói Đạo Tin Lành là đạo của Mỹ, không dính dáng đến người Việt Nam.  Điều quan trọng là chúng ta tìm hiểu xem Đạo Tin Lành đã tin gì, giảng gì và đã đem lại được ích lợi gì cho nhân loại nói chung và cho người Việt Nam theo Đạo Tin lành nói riêng.

Người Việt Nam là dân tộc kính sợ Đức Chúa Trời.  Ngày xưa, hàng năm các Vua chúa thay mặt toàn dân lập đàn tế trời (thường gọi là tế Nam Giao) và dân chúng thường lập bàn thờ Thiên ở trước nhà để cầu trời.  Gặp khó khăn người Việt thường kêu:  Trời ơi, nhờ Trời, cầu Trời!”  Sống thì ăn cơm Trời, uống nước Trời, chết thì nói “về chầu Trời” hoặc “Trời kêu ai nấy dạ”.  Câu ca dao sau đâu là một bằng cớ:  “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống.  Lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…”  Đa số người Việt Nam sống bằng nông nghiệp đã biết rõ có được cơm no áo ấm là nhờ ơn Trời.  Biết có Đức Chúa Trời nhưng không biết thờ Trời cho đúng cách là điều đáng tiếc.  Biết ơn Trời nhưng không biết làm thế nào cho đẹp lòng Trời là điều đáng thương.  Như vậy, người Việt nên quay về thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Ngài chỉ dẫn qua Đạo Tin Lành là hợp tình, hợp lẽ và cần thiết lắm thay. 

MS Nguyễn Văn Huệ 

Bài vở cộng tác và  góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Nếu bạn có một quyết định và muốn tìm hiểu thêm về niềm tin và cách bước theo Chúa Giê-xu, xin hãy gửi email đếntintuc@hoithanh.com. Hoặc bạn có thể đáp ứng ngay bên dưới đây:

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like