Leaderboard Ad

NẾU ĐƯỢC CHỌN

0

Chọn một con đường

Nếu được chọn giữa đại gia giàu có,
Hay làm người nghèo khó La-xa-rơ [i].
Nếu được chọn làm em bé đơn sơ,
Dâng bánh cá đãi năm ngàn người đói khát?[ii]

Chọn Giu-đa nhận 30 miếng bạc,[iii]
Để thành người bán Chúa chết đau thương?
Chọn Ê-tiên chấp sự đã làm gương,
Quyết trung tín chịu làm người tử đạo?[iv]

Mỗi cuộc sống nhiều cơ duyên Chúa tạo,
Ta có quyền chọn lựa sống khiêm nhu.
Trong năng quyền cứu rỗi Chúa Giê-xu,
Để hoàn tất mục đích Ngài sắm định.

Khi chọn lựa những vui chơi phồn thịnh,
Những quyền hành, chức tước, những hư danh.
Những đam mê, những tội lỗi, bạo hành,
Chỉ hư hoại cả hồn linh thể xác?

Thời gian sống là ta lâng, tiền bạc, [v]
Của Chúa Trời trao cho bạn thừa dư.
Sống cách nào đem lợi tức đầu tư,
Vào nước Chúa nhiều hồn linh được cứu.

Thời gian sống là cuộc đua thiên hựu,
Chạy cách nào đạt đến đích trời cao. [vi]
Không nản lòng, không bỏ cuộc, phiền nao,
Đem thành quả về cho vương quốc thánh.

Xin Linh Chúa làm hồn con vững mạnh,
Quyết hoàn thành theo mục đích Ngài ban.
Ngài mai đây kèn thiên sứ thổi vang, [vii]
Bên chân Chúa cùng thánh nhân hội ngộ.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2017

[i] Luca 16: 23

[ii] Mathiơ 14:17

[iii] Mathiơ 27:3

[iv] Công vụ 7: 55-59

[v] Mathiơ 25:15

[vi] Philip 3:14

[vii] 1 Têsalônica 4: 16

Bình Luận:

About Author

Thanh Hữu

Ông là một nhà thơ Cơ đốc ẩn danh với hàng trăm bài thơ khắc họa nhiều thông điệp ý nhĩa như một bài giảng. Trước đây, ông là một Mục sư làm việc tại Hội thánh người Việt lớn tại Seatle Mỹ - Hiện đã về hưu. Nhà thơ Thanh Hữu quê tại Thanh Quýt – Quảng Nam. Theo nhiều người cùng trang lứa cũng như cùng làm việc với nhà thơ Thanh Hữu nhận định, ông là một người sống khiêm nhường, thâm thúy và sâu sắc trong từng câu thơ.