Home Văn Phẩm Vén Màn

Vén Màn

by Thanh Hữu
30 đọc

Vì hiện nay chúng ta chỉ thấy mập mờ qua gương, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy tận mặt.
Bây giờ chúng ta chỉ hiểu biết một phần, đến bấy giờ chúng ta sẽ biết hoàn toàn như Chúa biết chúng ta vậy.
(1 Cô-rinh-tô 13:12)

Đây, thế giới có ngày, đêm lẫn lộn,
Có vui mừng, khóc lóc ở gần nhau.
Có trắng, đen giao tiếp giữa muôn màu,
Có tốt, xấu giao thoa ngoài phân định?

Con ngước mặt, nhìn trời mây thanh tịnh,
Tự thấy mình quá nhỏ bé mong manh.
Thấy suy tư hạn hẹp giữa dữ, lành,
Thấy nhận định, lệch sai trong thiện, ác.

Ôi hỡi Chúa, Ngài khôn ngoan uyên bác,
Tri thức Ngài tuyệt tác cả càn khôn.
Thông biết Ngài thấy cả: xác, linh, hồn,
Từ khởi thủy đến tận cùng vô cực.

Con biết Chúa, đầy tình yêu chân thực,
Hy sinh Ngài vượt bực, vút trời cao.
Nhân từ Ngài thật vĩ đại lớn lao,
Con tin cậy, đặt hồn linh trao thác.

Con nhỏ bé, trong tầm nhìn giới hạn,
Thấy bề ngoài, không hiểu rõ tâm can.
Lời dịu êm không biết được tấm lòng,
Không hiểu được, tâm mánh mung xảo trá.

Con không biết, những ai mang mặt nạ [i],
Nụ hôn nào thật giả giống Giu-đa. [ii]
Ngoài cúi chào trông lễ độ “thầy, cha”,
Nhưng bán Chúa với ba mươi miếng bạc!

Lời Chúa phán, giữa tình đời muôn mặt,
Thấy mập mờ lẫn lộn phản chiếu gương .[iii]
Rồi ngày mai con sẽ thấy tỏ tường,
Như Chúa thấy, thân hồn linh tỏ rạng.

Trong hiểu biết nguồn khôn ngoan vô hạn,[iv]
Chúa vén màn, cho con rõ thật hư. [v]
Biết nhân gian khi họ đứng hay ngồi,[vi]
Biết tư tưởng, rõ tấm lòng trung thật. [vii]

Ngày mai đây, hết hành trình trên đất,
Con cùng ngồi, cùng xét xử với Ta,[viii]
Sách mở ra, Chúa, chánh án quan toà.[ix]
Con thỏa nguyện trời công minh tỏ sáng.

THANH HỮU

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Luca 16:15
[ii] Luca 22:48
[iii] 1 Côrinhtô 13: 12
[iv] Êsai 40:28
[v] 1 Côrinhtô 13:12b
[vi] Thi thiên 139:2
[vii] Luca 5:22, & 1 Côrinhtô 3:20
[viii] Mathiơ 19:28, Luca 22:30
[ix] Khải huyền 20:12

Bình Luận:

You may also like