Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 82: Con Có Phải Tha Thứ Cho Những Người Đã Tổn Thương Con Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 82: Con Có Phải Tha Thứ Cho Những Người Đã Tổn Thương Con Không?

30 đọc

Con đau khi ai đó làm sai với con. Chúa Giê-su biết điều đó. Ngài cũng biết rằng con bị tổn thương khi một người bạn nói những điều tệ hại về con. Ngài biết bởi vì mọi người đã tổn thương Ngài. Người ta nói những điều tệ hại về Ngài. Chúa Giê-su đã làm gì khi điều này xảy ra? Ngài tha thứ họ. Ngài còn tha thứ cho những kẻ nhổ lên Ngài, quất roi, và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Khi Chúa chết trên thập tự giá, Ngài nói rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Chúa Giê-su hiểu những gì con đã trải qua. Kinh Thánh nói rằng, “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Nếu Chúa Giê-su đã “bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta,” có nghĩa là Ngài đã bị cám dỗ xin Đức Chúa Trời phán xét những người làm tổn thương Ngài. Chúa bị cám dỗ chống lại họ. Nhưng Ngài không làm vậy. Ngài tha thứ họ.

Chúa Giê-su dạy các môn đồ, “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi” (Mác 11:25). Nếu con không tha thứ người khác, Cha trên trời sẽ không tha thứ cho tội lỗi của con. Thật là một suy nghĩ đáng sợ. Điều này cho thấy sự tha thứ với Chúa quan trọng như thế nào.

Môi-se viết: “Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va” (Lê-vi ký 19:18). Nếu con không tha thứ, con sẽ cố gắng tìm cách trả thù họ. Con sẽ tìm cách tổn thương họ theo cách họ đã tổn thương con. Ngay cả nếu con không tìm cách trả thù, con vẫn sẽ giữ sự thù hận.

Vậy thù hận là gì? Đó là ghét âm thầm. Khi con thù hận ai đó, có thể con không làm tổn thương họ bên ngoài nhưng con sẽ lúc nào cũng nói những điều tệ hại về họ. Con sẽ tìm cách tổn thương họ theo cách khác. Hãy nghĩ về nó như thế này: nếu trả thù là một ngọn lửa đang cháy bập bùng thấy rõ, thì hận thù là một ngọn lửa đang bốc khói và cháy âm ỉ. Kể cả nếu nó chưa thổi bùng lên như một đám cháy, thì nó vẫn có thể tổn thương người khác. Và đấy là sai.

Vua Sô-lô-môn đã viết, “Sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội” (Truyền đạo 7:9). Tại sao lại là ngu muội? Bởi nó thường tổn hại con nhiều hơn với người con ghét. Nó thiêu đốt bên trong con. Nên đừng giữ lấy sự thù hận. Hãy để nỗi đau ra đi. Tha thứ những người làm tổn thương con. Và con sẽ vui vì con đã làm vậy.

*****

Điều gì sẽ xảy ra nếu con không tha thứ cho người tổn thương con?

Hận thù là gì? Nó có thể gây ra kiểu phá hoại gì?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like