Home Chuyên Đề Tại sao lại là Giê-ru-sa-lem (Phần XII-34)

Tại sao lại là Giê-ru-sa-lem (Phần XII-34)

by Hong An
30 đọc

Y-sơ-ra-ên (Phần tiếp)
Ê-xê-chi-ên đã tiên tri về sự trở lại của người Do Thái từ khắp nơi, nơi họ bị chôn vùi giữa các dân tộc như những bộ xương khô trong một thung lũng. Ông nhìn thấy xương liền lại với nhau, với cơ bắp và da thịt bao bọc. Sau đó, ông được phép thổi sự sống vào những bộ xương đó, và qua đó Chúa giải thích khải tượng: “…Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, (“mồ mả” của các dân tộc, nơi mà Y-sơ-ra-ên gần như đã biến mất) và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên…” (Ê-xê-chi-ên 37:12). “Đất của Y-sơ-ra-ên” là tên của nó, đó là cách nó được gọi trong giấc chiêm bao của Giô-sép, Ma-thi-ơ 2:20-21: “…Hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi.” Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Y-sơ-ra-ên…”. Miền đất Y-sơ-ra-ên là nơi được định sẵn cho người Do Thái, chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trước mắt chúng ta hơn một trăm năm rồi. Và họ loạng choạng bước ra khỏi các trại tập trung ở châu Âu, những bộ xương sống dậy đang trên đường về nhà.
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/643980220282187

Bình Luận:

You may also like