Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 81: Tại Sao Chúa Để Một Số Đứa Trẻ Xấu Tính Vậy?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 81: Tại Sao Chúa Để Một Số Đứa Trẻ Xấu Tính Vậy?

30 đọc

Một số trẻ nhỏ rất xấu tính bởi các em bị đối xử tệ hại ở nhà. Có lẽ có ai đó đã đối xử không tốt với các em trước đây. Hoặc ai đó đang đối xử tệ với các em. Cho nên các em trở nên cáu kỉnh. Rồi các em thể hiện sự tức giận của mình lên các đứa trẻ khác. Nhưng có một số trẻ nhỏ vốn xấu tính vô cớ. Và đó là những kẻ bắt nạt. Chúng muốn hành hạ người khác. Chúng nghĩ rằng bắt nạt những em nhỏ hơn rất là vui.

Con có thể hỏi, “Tại sao Chúa lại để cho những đứa trẻ đó xấu tính vậy. Chúa là Đấng sáng tạo ra cả vũ trụ có thể làm bất cứ điều gì. Nên con có thể hỏi, “Nếu Chúa thẩm quyền để giải quyết nan đề và ngăn cản sự đau khổ, sao Ngài không làm vậy?”

Một trong những lý do chủ yếu là mặc dù Chúa có thể làm bất cứ điều gì, Ngài tự giới hạn chính mình bằng cách cho con người ý chí tự do. Đó là lý do con có thể chọn điều con sẽ làm hoặc không làm. Vấn đề ở đây là con người thường chọn làm những điều ích kỷ––và chọn không làm điều tốt. Chúa thường không ngăn cản con có những lựa chọn sai lầm. Nếu Ngài làm vậy, Ngài đang lấy đi ý chí tự do của con. Một số người thì ước rằng Ngài sẽ làm vậy. Nhưng sau đó, con người sẽ trở thành những con rô-bốt không có suy nghĩ.

Bởi vì con người có ý chí tự do, nên sự lựa chọn tồi tệ của họ gây ra nỗi đau trong thế giới. Đó là lý do tại sao có những lời buôn chuyện, ăn cắp, bắt nạt, giết người và chiến tranh. Những kẻ ích kỷ gây ra nỗi đau. Những người độc ác thì mang đến sự khổ đau. Và Chúa thì không thích điều đó. Kinh Thánh bảo chúng ta, “Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác” (Thi thiên 7:11). Đến một ngày nào đó, Chúa sẽ ngăn cản họ. Ngài phán, “Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó” (Ê-sai 13:11). Ngài sẽ phán xét họ vì những lựa chọn sai lầm của họ. Chúa đang cho họ sự thương xót ngay bây giờ. Nhưng nếu họ từ chối thay đổi, thì một ngày nào đó họ sẽ phải chịu hậu quả.

Nhưng nhớ rằng Chúa Giê-su có thể thay đổi cuộc đời con người. Nhiều kẻ bắt nạt ích kỷ đã được thay đổi khi họ tin Chúa Giê-su. Thánh Linh của Ngài đã đến với cuộc đời họ và cứu họ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Nên hãy cầu nguyện rằng họ sẽ quay lại với Chúa và để Ngài thay đổi họ.

Còn nếu họ vẫn bắt nạt con, hãy mách một người lớn. Kể với cha mẹ con hay kể với giáo viên. Đừng để họ bắt nạt con. (Hãy xem câu trả lời cho câu hỏi, “Tại sao con phải để cho những kẻ bắt nạt con vả con?” ở câu hỏi 83.)

*****

Tại sao Chúa không thay đổi tất cả những người xấu ngay lập tức?

“Ý chí tự do” là gì? Con có vui vì Chúa đã ban nó cho con không?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like