Home Văn Phẩm Mầu Nhiệm Của Đạo Chúa

Mầu Nhiệm Của Đạo Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Mầu nhiệm của Đạo Chúa thật quá vĩ đại: “Chúa Cứu Thế đã hiện ra trong thân xác, được Chúa Thánh Linh chứng thực. Ngài được thiên sứ chiêm ngưỡng, được công bố cho mọi dân tộc. Ngài được nhân loại tin nhận và được lên trời trong vinh quang.” (I Ti-mô-thê 3:16 Bản Hiện Đại)

Ôi mầu nhiệm, từ uyên nguyên vô cực,
Đến tận cùng, vô hạn không thời gian.
Được tỏ ra trong kế hoạch thiên đàng, [1]
Là bí mật, thật cao siêu vĩ đại. [2]

Đấng tạo hóa, đã đi vào nhân loại,
Thành một người, vật thọ tạo nhân sinh. [3]
Chịu triển khai, trong giới hạn hữu hình,
Trong bé nhỏ, trong khổ đau nhân thế.

Chúa vũ trụ, khi trở thành nhục thể,
Sống vận hành, trong xác chứng Thánh Linh. [4]
Đầy yêu thương, đầy linh lực siêu hình,
Ban cứu rỗi, ban quyền năng sự sống.

Chúa Cứu Thế, với tình yêu cao rộng, [5]
Chịu nhục hình, chết thế cho tội nhân.
Bởi Linh năng, Ngài sống lại toàn phần,
Bao thiên sứ trong mừng vui chứng kiến. [6]

Chúa sống lại, đầy linh năng hiện diện, [7]
Bày tỏ nhiều, phép lạ ở trần gian
Ban linh ân, uy quyền lớn vạn ngàn
Về thiên quốc, Ngài thăng thiên vinh hiển [8]

Mầu nhiệm đó, được đón mừng phổ biến,
Khắp hoàn cầu, truyền bá cho muôn dân. [9]
Được giảng rao, ơn cứu rỗi thiên tầng,
Ban tha thứ, nhận linh năng sự sống.

Mầu nhiệm đó, được muôn dân tin nhận, [10]
Để bước vào, vương quốc Chúa vinh quang.
Đời qua đi, ta vuốt cánh thiên đàng,
Trong vinh hiển, cùng thiên ngân nhảy múa.

Mầu nhiệm đó, đã trở thành muôn thủa,
Đang sẵn sàng trao tặng bạn hôm nay.
Ước ao bạn, tiếp nhận quà tặng này,
Hưởng phước hanh, muôn đời không hối tiếc.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1]  Ê-phê-sô 1:9
[2] Cô-lô-se 1:26
[3] Ê-sai 9:5
[4] Ma-thi-ơ 1:18, Mác 1:10 
[5] Cô-lô-se 2:2 
[6] Lu-ca 2:13, Lu-ca 24:23 
[7] Rô-ma 8:11
[8] Công-vụ các Sứ-đồ 1:9
[9] Ma-thi-ơ 28:19
[10] I Ti-mô-thê 3:16

Bình Luận:

You may also like