Home Văn Phẩm Ghép Cành

Ghép Cành

by Thanh Hữu
30 đọc
Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. (2 Cô-rinh-tô 11:14)

Ngày xưa chưa biết ghép cành,
Nên cây trái độc, trái lành khác nhau.
Cây biết thiện ác khác màu,
Với Cây sự sống, cách nhau trong vườn.

Ngày nay, thời đại nhiễu nhương,
Ghép cành, thiện ác chung phường một cây.
Thật khó phân biệt lắm thay,
Trái nào đắng, ngọt trên tay cận kề.

Cùng mạng xã hội nhiêu khê,
Bao nhiêu ứng dụng, lắm bề đúng sai.
Khoe khoang phô diễn hình hài,
Khi thì tâng bốc, chê bai hết lời.

Cùng trong Hội Thánh Chúa Trời,
Nhánh thì cực hữu, nhánh thời cực đoan.
Nhánh thì bảo thủ hoàn toàn,
Nhánh thì ân tứ tuôn tràn Thánh Linh.

Cùng trong giáo hội hữu hình,
Biết bao tà giáo thuyết minh sai lầm. [1]
Sa-tan ngụy tạo ác tâm,
Giả làm thiên sứ giáng lâm sáng ngời. [2]

Chúa ơi, tình Chúa tuyệt vời,
Giúp con nắm giữ chỉ Lời Thánh Kinh. [3]
Dạy con nhận biết giả hình, [4]
Giúp con thông hiểu Thánh Linh giãi bày.

Giúp con phân biệt đúng sai,
Bươn theo mục đích của Ngài dành cho.  [5]
Đường trần dù lắm cam go,
Chúa đồng hành với ban cho năng quyền. [6]

Dù cho bao nỗi truân chuyên,
Chiến tranh, lũ lụt bao miền tỏa lan.
Dù cho dịch lệ lan tràn,
Chúa là đồn lũy vững an muôn đời.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] II Phê-rơ 2:1
[2] 2 Cô-rinh-tô 11:14 
[3] Thi-thiên 119:105
[4] Thi-thiên 26:4, Ma-thi-ơ 23:15
[5] Phi-líp 3:14
[6] Lu-ca 24:15

Bình Luận:

You may also like