Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 78: Tại Sao Con Phải Cầu Nguyện Nếu Chúa Đã Biết Con Cần Gì?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 78: Tại Sao Con Phải Cầu Nguyện Nếu Chúa Đã Biết Con Cần Gì?

30 đọc

Chúa Giê-su phán, “Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:7-8).

Nhiều người vẫn hỏi, “Tại sao tôi cần phải cầu nguyện nếu Chúa đã biết điều tôi cần?” Thực ra Chúa Giê-su không hề nói, “Đừng cầu nguyện.” Ngài nói đừng có lặp những từ giống nhau. Đừng nói nhiều lời lặp lại để khiến cho lời cầu nguyện của con dài hơn.

Hãy để lời cầu nguyện của con thật đơn giản. Xin điều con cần và rồi kết thúc. Đừng lặp lại chính mình cùng một lời cầu nguyện. Bởi làm vậy giống như con nghĩ Chúa có vấn đề về nghe. Chúa không gặp khó khăn với việc nghe. Và đừng nghĩ ra những cách khôn khéo mới để lặp lại mấy điều cũ kỹ. Chúa không bị ấn tượng bởi những lời cầu nguyện dài, hoa mỹ.

Nhưng con có thể nhắc đến cùng một nhu cầu trong khi cầu nguyện hôm nay––hoặc ngày mai. Nếu Chúa chưa trả lời mà con vẫn còn nhu cầu đó thì hãy tiếp tục cầu nguyện. “Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1). Phao-lô bảo Ti-mô-thê, “Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện” (2 Ti-mô-thê 1:3). Và Phao-lô viết, “Cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

Hãy nhớ rằng: con cần cầu nguyện nhiều cho một nan đề lớn thay vì cho vấn đề nhỏ. Kinh Thánh nói rằng khi Phi-e-rơ bị bắt và bị nhốt vào tù, Hội Thánh “cứ cầu nguyện” Đức Chúa Trời cho người luôn (Công vụ 12:5). “Cứ cầu nguyện” nghĩa là cầu nguyện không ngừng nghỉ. Họ cứ cầu nguyện bởi họ đang ngập tràn cảm xúc.

Có một lý do khác mà Chúa muốn con cầu nguyện cho nhu cầu của mình. Mỗi lần con cầu nguyện với Chúa là con được nhắc nhở Ngài là Chúa. Nhắc con nhớ con phụ thuộc vào Ngài. Nếu con không bao giờ cầu nguyện thì làm sao con có thể biết rằng Chúa là Đấng chu cấp cho nhu cầu của con. Con có thể nghĩ là mọi thứ tự nó xảy ra. Đừng lười biếng. Hãy cầu nguyện ngay hôm nay!

*****

Tại sao Chúa thích những lời cầu nguyện ngắn, chân thành thay vì những lời cầu nguyện béo, mập mạc?

Tại sao cầu nguyện lặp lại về cùng một nhu cầu cũng được?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like