Home Chuyên Đề ỨNG NGHIỆM Ê-SAI 66 : 23

ỨNG NGHIỆM Ê-SAI 66 : 23

by Hong An
30 đọc

23 Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta
Nhắc đến Shabbat, người ta thường được nghĩ về một danh sách những điều nên làm và không nên làm, khi bạn đang đọc nó từ Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hê-bơ-rơ hoặc ai đó luôn cho rằng, Shabbat chỉ thuộc riêng người Do Thái.

Nhưng Shabbat, là cuộc hẹn với Chúa!
Khi bạn quan sát ngày Shabbat, bạn không chỉ làm điều gì đó, là thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, bạn còn đang làm ứng nghiệm Ê-sai 66:23. Vì vậy, đây là luận điểm rằng chúng ta, là loài người, có sự cộng tác với Đức Chúa Trời trong thời đại Đấng Mê-si và hãy cố gắng làm hết sức có thể và để lại bất cứ điều gì cần thiết để Đức Chúa Trời làm phần còn lại của thời đại Đấng Mê-si. Tôi muốn nói rõ điều này là tôi rất hiểu các anh chị em Cơ đốc của tôi, các bạn tin vào Chúa Giê-xu về thần tính và nhân tính của Ngài. Tôi có 19 năm tham gia vào các mối quan hệ Cơ Đốc nhân Do Thái, tôi tôn trọng bạn dù các bạn là ai, bạn đến từ đâu. Tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác của chúng ta bắt nguồn rất sâu sắc từ trải nghiệm và kết ước mà cả hai chúng ta đang làm cùng nhau và chúng ta nên làm cùng nhau và tôi biết rằng nhiều anh chị em Cơ đốc của chúng ta đã giúp xây dựng Israel trước khi hình thành quốc gia và tiếp tục làm như vậy cho đến bây giờ. Vì vậy, tôi muốn nói một lời biết ơn rằng các bạn đã hoàn thành mối quan hệ hợp tác của thời đại Đấng Mê-si, thông qua tổ chức Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế, bạn đang thực sự tham gia vào việc mở ra lời tiên tri và tôi muốn nói về Shabbat cho những người bạn Cơ đốc nhân của chúng ta.

Mỗi lần trăng mới có nghĩa là mỗi tháng, nó giống như một kỳ nghỉ nhỏ đối với chúng ta và là một sự thừa nhận rằng đây là điều răn đầu tiên trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 12 ban cho người Do Thái mà chúng ta phải đánh dấu mỗi tháng. Một khi chúng ta đánh dấu tháng, chúng ta biết khi nào các ngày lễ diễn ra, vì vậy nếu tôi biết ngày đầu tiên của tháng, chẳng hạn như ngày đầu tiên của tháng Nisan, là tháng mà người Do Thái được cứu chuộc khỏi Ai Cập, thì tôi biết hai tuần sau đó tôi sẽ cử hành Lễ Vượt Qua. Vì vậy, bằng cách đánh dấu tháng, tôi biết cách mà các ngày lễ sẽ chấm dứt. Do đó, vào ngày Shabbat, chúng tôi có phần kinh Torah hàng tuần từ Sáng Thế Ký đến cuối Phục Truyền Luật Lệ ký. Trên thực tế tại lễ Sukkot, nơi chúng tôi vừa cử hành Lễ Đền Tạm, chúng tôi vừa hoàn thành năm cuốn sách của Môi-se. Chúng tôi đọc đoạn cuối cùng của sách Phục Truyền và ngày Sa-bát tới này chúng tôi lại bắt đầu 5 sách của Môi-se từ Sáng Thế Ký. Chúng tôi chia năm cuốn sách của Môi-se thành 53,54 phần kinh Torah mỗi tuần để thực hiện một phần kinh Torah cụ thể và cùng với đó, chúng tôi thực hiện những gì mà các sách tiên tri đang nói được gọi là HAFTORAH. Điều này bạn sẽ biết trong Kinh Thánh của mình khi Chúa Giê-su đến thăm Giáo đường và họ đang đọc kinh Torah và các sách tiên tri. Tại sao họ đọc các sách tiên tri?
Bởi vì có một khái niệm này về kinh Torah, bạn đọc một phần của các sách tiên tri có liên quan đến phần kinh Torah trong tuần và điều đó đã được thiết lập trong thời đại Maccabean, nơi người Hy Lạp đã bãi bỏ việc hành đạo của Do Thái giáo nếu bạn hành đạo Do Thái giáo, bạn sẽ phải chịu bị giết chết. Vì vậy, không để mất việc đọc kinh Torah công khai vào ngày Shabbat, chúng tôi đã thiết lập việc đọc các sách tiên tri và điều đó vẫn còn cho đến ngày nay nhưng ngay cả trong các sách Phúc âm, bạn vẫn sẽ thấy khái niệm của kinh Torah. Do đó, nếu như ngày Shabbat rơi vào ngày trăng mới của đầu tháng mới, sẽ có bài đọc đặc biệt sách tiên tri và đó chính là toàn bộ chương 66 của sách Ê-sai. Nếu người Do Thái chúng tôi đang đọc điều này và chúng tôi đang nói rằng tháng Hê-bơ-rơ này rơi vào ngày Shabbat, chúng tôi sẽ đọc về ngày Shabbat của Đấng Mê-si. Vì vậy, làm thế nào để chúng tôi làm điều đó? Và đây chính là sự theo dõi nhanh những gì tôi muốn nói chúng ta cần làm.

Hãy bắt đầu từ phần đầu trong sách Sáng Thế Ký. Đầu tiên tôi muốn nói về khái niệm thời gian. Nhiều người trong số các bạn có thể nghĩ về thời gian như tiếng đồng hồ tích tắc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và đó không chỉ là khái niệm thời gian được đề cập trong Kinh thánh. Điều đó chỉ nói về những gì bạn cần để đi làm đúng giờ, để gặp gỡ bạn bè đúng giờ… Nhưng theo quan điểm Kinh thánh mà tôi muốn nói, đây không phải là thời gian mà con người xây dựng lên. Thời gian không chỉ có nghĩa là chúng ta tiếp tục và tiến hành thực hiện các kế hoạch trong ngày của mình. Nhưng thời gian là sự sáng tạo của Chúa theo nghĩa đen. Đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất, một Đức Chúa Trời vô hạn, Đấng vượt trên thời gian, tạo ra thời gian trên trái đất. Vì vậy vào ngày thứ tư của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời phán rằng hãy có các vì sáng trong khoảng-không trên trời, để ngăn cách giữa ban ngày và ban đêm và chúng sẽ là các dấu hiệu cho các mùa đã định, thì tiết cho ngày và cho năm.

Từ được chỉ định dùng chỉ về các mùa này là MOADIM là từ rất đặc biệt trong tiếng Do Thái được sử dụng trong Kinh Thánh trong sách Lê-vi Ký chương 3. Các bạn sẽ thấy khi chúng ta nói về những ngày lễ mà Đức Chúa Trời đang nói với dân Y-sơ-ra-ên để cử hành trong Lê-vi Ký, Ngài đóng khung chúng là MOADIM khi Ngài đề cập đến. Vì vậy, có một MOADIM về ngày Shabbat trong Lê-vi Ký chương 23 và có MOAD về các ngày lễ. Điều đó có nghĩa là nếu Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản nói rằng đây là tất cả lễ, bao gồm lễ Lều Tạm trong ngày lễ Shabbat của MOADIM, Lễ Vượt qua, Rosh Hashanah lễ chuộc tội,… Nhưng Ngài đã lặp lại MOADIM hai lần, một cho ngày Shabbat và một cho các ngày lễ trong Lê-vi Ký chương 23. Chúng ta cần biết rằng ngôn ngữ của Đức Chúa Trời rất chính xác và không hề bị thừa. Vậy tại sao Ngài lại tiếp tục và lặp lại khái niệm này về một MOADIM cho ngày Shabbat?
(còn tiếp)

Trích: Shabbat, và sự Ứng Nghiệm Kinh Thánh Ê-sai 66:23/ David Nekrutman, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Hợp tác và Hiểu biết Do Thái-Cơ đốc giáo của Ohr Torah Stone. Trăng tròn trên núi Ô-liu; Nguồn ảnh: Visiting Jerusalem / Israel TB

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/614391386574404

Bình Luận:

You may also like