Home Dưỡng Linh Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?

Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?

by Rick Warren
30 đọc

“Vì Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta được ban cho một cuộc sống hoàn toàn mới và có đủ mọi lý do để sống, bao gồm một tương lai trên thiên đàng”(1 Phi-e-rơ 1:3-4).

Nếu bạn google cụm từ “khởi đầu mới” trong tiếng Anh (fresh start), bạn sẽ nhận được hơn 2 tỷ kết quả! Rõ ràng là rất nhiều người muốn có một khởi đầu mới trong cuộc sống. Họ nghĩ, “Tôi đã làm hỏng hết. Tôi thật sự đã làm ra một mớ hỗn độn trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn có một khởi đầu mới.” 

Có thể bạn là một trong những người đó. Bạn có thể cảm thấy vô vọng hay bất lực. Bạn có thể nghĩ rằng mình không xứng đáng để có một khởi đầu mới. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã quá già hay còn quá trẻ. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã làm quá nhiều điều xấu xa. 

Bạn có thể nghĩ rằng mình không cần Chúa, bạn cần đó. Hoặc có thể bạn nghĩ rằng Chúa không muốn có bạn, Chúa muốn chứ. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã phạm tội không thể tha thứ được, bạn chưa có đâu. 

Bất kể điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của bạn, Chúa muốn có một mối liên hệ với bạn. 

Chúa Giê-xu đang làm công việc ban cho con người một khởi đầu mới. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, “Vì Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta được ban cho một cuộc sống hoàn toàn mới và có đủ mọi lý do để sống, bao gồm một tương lai trên thiên đàng” (1 Phi-e-rơ 1:3-4 Sứ Điệp).

Sứ đồ Phao-lô nói điều đó một cách khác: “Mọi điều chúng ta có, suy nghĩ đúng đắn và sống đúng đắn, một tấm bảng được xóa sạch và một khởi đầu mới, đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu” (1 Cô-rinh-tô 1:30 Sứ Điệp). 

Khi bạn dâng cuộc đời của mình cho Chúa Cứu Thế, một số điều sẽ xảy ra: 

– Bạn cởi mở cuộc đời của mình với Chúa và làm quen với Ngài.  

– Bạn được ban cho một cuộc sống hoàn toàn mới, mang đến cho bạn mọi lý do để sống. 

– Bạn có được một tương lai trên thiên đàng. 

Tôi muốn nói điều đó như thế này: Bạn có quá khứ của mình được tha thứ, một mục đích để sống, và một ngôi nhà trên thiên đàng. Thật lợi quá! Quá khứ, hiện tại, và tương lai của bạn đều được chăm sóc khi bạn đặt sự tin cậy của mình vào Chúa Giê-xu. 

Hãy có một khởi đầu mới với Chúa Giê-xu.  

Trong mùa Phục Sinh này, bạn có nhận ra rằng mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới với Chúa Giê-xu không? Nếu bạn đã sẵn sàng, xin mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này và tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa ngay hôm nay: 

“Kính lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Ngài, con sẽ có một khởi đầu mới. Mọi điều con đã từng làm đều sẽ được tha thứ, con sẽ học biết mục đích cuộc sống của con, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào trong nhà vĩnh cửu của Chúa trên thiên đàng. 

“Con xin xưng tội mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của con như là Chúa, là Chủ của con. Hôm nay, con xin trao hết mọi phần của cuộc sống con cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm điều gì Chúa bảo con làm. 

“Kính lạy Chúa Giê-xu, con biết ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh của Chúa đã giúp con có thể ở cùng Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng. Và con cảm ơn Chúa rằng con không phải làm việc để kiếm cho được sự cứu rỗi của con, vì con biết điều đó là không thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì phục vụ cho bản thân mình. Con xin hạ mình cam kết cuộc sống của con vào Ngài, và con cầu xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Giê-xu. A-men.” 

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã có được một khởi đầu mới trong Chúa! Nguyện Chúa Phục Sinh ban cho bạn năng quyền Phục Sinh của Ngài để bạn sống một đời sống mới tràn đầy phước hạnh! 

Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.  

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like