Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 72: Tại Sao Chúng Ta Dâng Tiền Cho Chúa?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 72: Tại Sao Chúng Ta Dâng Tiền Cho Chúa?

30 đọc

Cơ đốc nhân thường dâng hiến cho Chúa bằng cách dâng cho nhà thờ. Con có thể dâng hiến vì nhiều lý do. Hãy nghĩ về một trong các lý do này. Đầu tiên: nhà thờ cần tiền để trả cho tòa nhà con nhóm lại. Điện, nước cũng tốn tiền. Con không muốn mất điện hay nước đúng không?

Và đừng quên các mục sư và các thư ký nhà thờ. Mục sư trưởng và mục sư thanh niên và mục sư thiếu nhi làm việc vất vả để chăm sóc dân sự. Họ cho dân sự Lời Chúa. Họ nói chuyện với những người có nan đề. Họ khích lệ dân sự. Nhưng nhớ rằng mục sư cũng cần tiền để trả hóa đơn và mua đồ ăn. “Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ” (1 Ti-mô-thê 5:17).

Hội Thánh của con cũng cần tiền cho các giáo sĩ. “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:14-15). Hội Thánh của con cần sai giáo sĩ đi và cần rất nhiều tiền để có thể đưa một gia đình đến sống ở đất nước khác. Và họ cũng sẽ có những hóa đơn để trả hàng tháng, như những người khác.

Hội thánh của con cũng cần tiền để giúp những người nghèo. Hay một gia đình có thể cần giúp đỡ nếu cha của họ mất việc. Phi-e-rơ và Gia-cơ nhắc nhở Phao-lô: “Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn” (Ga-la-ti 2:10).

 Vậy hãy dâng cho Chúa! Ngài sẽ chúc phước cho con vì đã dâng. “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu-ca 6:38).

Một số người tin rằng họ nên dâng phần mười cho nhà thờ. Phần mười có nghĩa là trung tín dâng mười phần trăm của thu nhập của con. Kinh Thánh nói rằng, “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho” (Ma-la-chi 3:10). Một số Cơ đốc nhân không tin là họ phải dâng phần mười vì Chúa Giê-su và các sứ đồ không có dạy vậy. Nhưng Chúa Giê-su có nói rất nhiều về việc ban ra rộng rãi. “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng” (2 Cô-rinh-tô 9:7).

*****

Hội Thánh của con làm gì với số tiền con dâng?
Chúa chúc phước con theo những cách nào khi con dâng cho Ngài?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like