Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 75: Tại Sao Trẻ Con Phải Luôn Vâng Theo Cha Mẹ?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 75: Tại Sao Trẻ Con Phải Luôn Vâng Theo Cha Mẹ?

30 đọc

Mười Điều Răn là những luật pháp rất quan trọng. Và một trong những điều răn đó là, “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12). Con tôn kính cha mẹ như thế nào? Chủ yếu là bằng cách vâng theo họ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (Ê-phê-sô 6:1).

Con có thể thắc mắc tại sao con nên luôn vâng theo cha mẹ. Chắc chắn con hiểu một lý do hiển nhiên: họ lớn tuổi hơn con. Họ đã học nhiều điều trong suốt cuộc đời họ. Không phải lúc nào con cũng hiểu tại sao họ bảo con làm điều này mà không làm điều kia. Nhưng con biết họ biết nhiều hơn con.

Thực ra, đó là lý do tại sao con luôn kính trọng tất cả những người lớn tuổi hơn. Môi-se nói, “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả” (Lê-vi ký 19:32).

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Lý do thứ hai là cha mẹ con yêu con nhiều và muốn con được khỏe mạnh và an toàn. Họ bảo con làm gì đều là vì tốt cho con. Nên con chăm sóc bản thân mình bằng cách vâng lời họ.

Một cách khác để tôn kính cha mẹ là nhường ghế cho họ ngồi khi họ vào phòng. Hãy lịch sự để họ ăn trước con. Tất nhiên cha mẹ luôn đặt nhu cầu của con lên trước của họ và phục vụ con trước. Đôi khi con phải để cha mẹ làm vậy. Nhưng khi con có cơ hội để tôn kính cha mẹ thì con nên làm.

Con nên làm gì khi con nghĩ cha mẹ sai? Hoặc con nên làm gì khi con nghĩ họ không công bằng. Có thể con sẽ muốn than phiền hoặc hờn dỗi cho đến khi họ cho con điều con muốn. Nhưng con nên vâng lời họ. Con có thể hỏi họ một cách tôn trọng về quyết định của họ. Nhưng nếu họ không thay đổi quan điểm thì con vẫn nên vâng lời họ.

Có khi do cha mẹ đã già rồi, họ không còn minh mẫn nữa. Nhưng con không nên phớt lờ họ. “Phớt lờ” ai đó tức là coi thường người đấy hoặc bỏ qua họ. Sô-lô-môn viết rằng, “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu” (Châm ngôn 23:22). Và nhớ rằng cha mẹ của con có thể chưa già lắm đâu. Cho nên họ vẫn là những người đưa ra các quyết định tốt nhất. Nên hãy tôn trọng họ.

*****

Con cần phải tôn trọng cha mẹ con như thế nào?

Chúa nói điều gì sẽ xảy ra nếu con tôn kính cha mẹ mình?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like