Home Văn Phẩm Biến Thách Thức Thành Cơ Hội

Biến Thách Thức Thành Cơ Hội

by Thanh Hữu
30 đọc

 “Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.” (Phi-líp 4:13 BDM)

Có những lúc, trên con đường theo Chúa,
Ta ngại ngùng, không dám bước tiến thân.
Dù tâm linh, Chúa khích lệ nhiều lần,
Dù khải tượng có tầm nhìn sáng chói.

Nhìn hoàn cảnh, lòng ta luôn lo ngại,
Thấy gập ghềnh, nguy hiểm chẳng muốn qua.
Thấy sóng cao, ta e ngại phong ba,
Thấy núi lớn, ta chồn chân ngừng bước.

Như Môi-se một vĩ nhân thời trước,
Muốn chối từ lời kêu gọi Chúa ban.
Thấy tuổi già, ngại khốn khó gian nan,
Chúa khích lệ ban quyền năng phép lạ.

Tin lời hứa, thể hiện mười tai vạ,
Cậy uy quyền Thiên Chúa rẽ biển sâu.
Có trụ mây, tru lửa ở trên đầu, [1]
Cứ tiến bước, bốn mươi năm sa mạc. [2]

Chúa dẫn lối, ta sẽ không lầm lạc,
Chúa đưa đường, ta đến đích vinh quang.
Dù trần gian bao sàng sảy Sa-tan, [3]
Ta quyết thắng bởi cầu thay Cứu Chúa. [4]

Hãy nắm chặt, bao thánh ngôn lời hứa,
Hãy nguyện cầu theo thánh ý cao siêu.
Hãy vững tin ân điển Chúa ấp yêu,
Hãy hành động theo linh năng bày tỏ.

Ta tiến bước giữa vùng trời giông bão,
Vẫn an bình, nghe Chúa phán: “lặng yên”. [5]
Giữa gian nguy, ta tin c̣ậy, thản nhiên,
Chúa cùng bước, giữa hiểm nguy bão lửa. [6]

Trong thách thức, nhiều cơ hội ẩn chứa,
Trong nan đề, thấy phép lạ toàn năng.
Ta hoan ca, chúc tụng Chúa vĩnh hằng,
Đấng bảo vệ, dẫn đưa ta từng bước.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21

[2]  Xuất Ê-díp-tô Ký 16:35 

[3] Lu-ca 22:31-32

[4] 1 Giăng 2:1

[5] Mác 4:39

[6] Đa-ni-ên 3:25

Bình Luận:

You may also like