Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 70: Tại Sao Chúng Ta Đi Đến Nhà Thờ Vào Chủ Nhật?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 70: Tại Sao Chúng Ta Đi Đến Nhà Thờ Vào Chủ Nhật?

30 đọc

Kể từ khi rời khỏi Ai Cập, dân Do Thái tôn kính Chúa vào ngày Sa-bát (thứ Bảy) bằng cách nghỉ không làm việc. Họ cũng cầu nguyện và nghĩ về Chúa và Lời của Ngài. Sau khi ổn định chỗ ở tại Israel, người Do Thái xây đền thờ cho Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng hầu hết người Do Thái không có đến đó vào ngày Sa-bát. Họ không sống tại Giê-ru-sa-lem. Họ sống trong các thành và thị trấn nhỏ và các làng quê ở khắp Israel.

Sau đó, người Ba-by-lôn đưa người Do Thái đến Ba-by-lôn. Người Do Thái tại Ba-by-lôn bắt đầu nhóm lại vào ngày Sa-bát để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Để có thể trung tín với Chúa trong một vùng đất thờ thần tượng là điều rất khó. Nên người Do Thái cũng nhóm lại để khích lệ lẫn nhau. Họ bắt đầu gặp nhau ở những khu nhà đặc biệt. Hiện nay chúng ta gọi những khu nhà đó là nhà hội.

Rồi, người Do Thái trở về Israel và xây lại đền thờ. Họ cũng bắt đầu xây dựng nhà hội ở mọi thành phố và thị trấn của Israel. Trong thời Chúa Giê-su, tất cả những người Do Thái trung tín tới nhà hội vào ngày Sa-bát.

Lúc đầu, Người Do Thái trở thành Cơ đốc nhân vẫn đi đến nhà hội. Nhưng nhiều người trong số họ bị đuổi ra khỏi nhà hội vì họ tin Chúa Giê-su (xem Giăng 9:22; 12:42). Nên họ bắt đầu gặp nhau tại nhà riêng. Phao-lô thường nói về Hội Thánh (nhóm tín hữu) gặp nhau tại nhà ai đó (xem Rô-ma 16:5; Cô-lô-se 4:15; Phi-lê-môn 1:1-2).

Cũng vậy, phần lớn Cơ đốc nhân bắt đầu gặp nhau vào ngày Chủ nhật thay vì thứ Bảy. Bởi vì Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-su sống lại vào ngày Chủ nhật (Mác 16:2). Với người Do Thái, thứ Bảy là ngày cuối cùng trong tuần. Chủ nhật là ngày đầu tiên trong tuần. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói về Cơ đốc nhân gặp gỡ và dâng hiến cho Chúa vào “ngày thứ nhất trong tuần lễ” (Công vụ 20:7, 1 Cô-rinh-tô 16:2). Nhưng cũng có nhiều Cơ đốc nhân đi đến nhà thờ vào thứ Bảy.

Có một số người không thấy được tầm quan trọng của việc nhóm lại. Họ nói rằng, “Tôi không cần đi đến buổi nhóm vào Chủ nhật để trở thành Cơ đốc nhân.” Nhưng có một lãnh đạo Cơ đốc nhân đã từng viết, “chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Cơ đốc nhân ngày nay vẫn gặp gỡ để khích lệ nhau trung tín với Chúa. Họ cũng gặp nhau để hát thờ phượng Chúa. Và họ lắng nghe mục sư giảng về Kinh Thánh. Đây cũng là thời điểm thích hợp để dâng hiến cho Chúa. Có rất nhiều lý do tốt để đi đến Hội Thánh.

*****

Hội Thánh của con làm gì trong buổi nhóm một lần một tuần?
Con có thể khích lệ các Cơ đốc nhân khác ở nhà thờ như thế nào?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like