Home Văn Phẩm Năm Mới Cơ Hội Mới

Năm Mới Cơ Hội Mới

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa Hằng Hữu phán: Vì Ta biết chương trình Ta hoạch định cho các con, Đó là chương trình thịnh vượng, không phải là tai họa, các con có một tương lai sáng sủa và một niềm hy vọng. (Giê-rê-mi 9:11)

Thời gian năm tháng thoi đưa,
Như mây vun vút, sáng trưa chiều tà.
Thời gian của Chúa tặng ta,
Như một kho báu khi ra chào đời.

Mỗi năm xuân chuyển đất trời,
Cỏ cây thay áo, hoa cười đón xuân.
Nhân gian háo hức vui mừng,
Tính thêm một tuổi, trên đường trần gian.

Có ai, vào lúc xuân sang,
Tiếc mất cơ hội Chúa ban cho mình.
 Việc tốt mình đã chê khinh,
Thời gian qua khỏi, biết mình trắng tay!

Nhìn bao năm cũ tháng ngày,
Ta còn giữ lại trên tay điều gì?
Nay còn có giá trị chi,
Lìa trần nhắm mắt, ích gì đời sau?

Thời gian vẫn cứ trôi mau,
Xuân nầy, ta hãy cùng nhau nguyện cầu.
Xin ơn thương xót thâm sâu,
Chúa thêm cơ hội để hầu việc Cha.

Bước vào đồng ruộng bao la,  [1]
Bước vào vườn Chúa sắc hoa muôn màu.
Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,  [2]
Giăng buồm nhận gió nhiệm mầu Linh năng.  [3]

Chú tâm mục đích vĩnh hằng,
Bước đi giữa những khó khăn cuộc đời.
Chúa cùng đi với mọi nơi, [4]
Đến khi đạt đích “xuân trời” vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Lu-ca 9:62

[2] Lu-ca 5:4

[3] Công-vụ các Sứ-đồ 2:2 

[4] Sáng-thế Ký 28:15

Bình Luận:

You may also like