Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 61: Thực Sự Có Những Người Khổng Lồ Trong Thời Của Kinh Thánh Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 61: Thực Sự Có Những Người Khổng Lồ Trong Thời Của Kinh Thánh Không?

30 đọc

Chắc chắn có những người khổng lồ từ rất lâu trước đây! Và họ to như con quái vật! Người khổng lồ như Gô-li-át cao 9 feet 9 inches (sáu thước một gang – 1 Sa-mu-ên 17:4) và có lẽ nặng khoảng 850 pounds (390 kg) nếu chỉ tính cơ bắp không. Những người khổng lồ như Óc thậm chí còn lớn hơn! Họ cao khoảng 11 feet (3.4 mét) và nặng khoảng 1,200 pounds (544 kg).

Trong thời của Giô-suê, có đến hàng trăm người khổng lồ––thậm chí là đến hàng nghìn. Kinh Thánh có nhắc đến vài lần là có “đông” người khổng lồ tại Ca-na-an. Họ được chia thành sáu nhóm lớn. Có người A-na-kim ở các ngọn đồi phía nam Ca-na-an (Giô-suê 14:15); dân A-vim ở bờ biển (Phục truyền luật lệ ký 2:23); dân Ê-mim ở Mô-áp (Phục truyền luật lệ ký 2:10-11); dân Xam-xu-mim ở Am-môn (Phục truyền luật lệ ký 2:20-21);dân Rê-pha-im ở Ba-san (Phục truyền luật lệ ký 3:11, 13); dân Rê-pha-im ở phía bắc Ca-na-an (Giô-suê 17:15).

Những người khổng lồ rất đáng sợ và có vẻ ngoài dữ dằn. Nhưng Chúa đã có lời hứa với dân Israel, “một dân to lớn và tác cao, là con cháu A-na-kim, mà ngươi đã biết, và có nghe nói rằng: ‘Ai sẽ đương địch nổi trước mặt con cháu A-nác?’ Vậy, ngày nay phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi … sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân nầy trước mặt ngươi; ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Đức Giê-hô-va đã phán cùng ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 9:2-3).

Và chắc chắn, “Giô-suê đi trừ diệt dân A-na-kim, nào ở trong núi, ở Hếp-rôn, ở Đê-bia, ở A-náp. … Giô-suê tận diệt chúng nó luôn với các thành của họ. Chẳng còn người A-na-kim nào trong xứ Y-sơ-ra-ên, chỉ ở tại Ga-xa, Gát, và Ách-đốt thì có” (Giô-suê 11:21-22).

Những người đã giết những lẻ khổng lồ như Giô-suê, Ca-lép, và Ốt-ni-ên đã giết phần lớn những người khổng lồ. Những kẻ sống sót trốn đến Phi-li-tin. Đó là lý do xuất hiện Gô-li-át tại Gát bốn trăm năm sau. Vào thời Đa-vít, Gô-li-át và các con của hắn là những người khổng lồ duy nhất còn sót lại.

Gô-li-át là gã khổng lồ nổi tiếng nhất, bởi chúng ta biết nhiều nhất về hắn. Hắn đội mão và mặc áo giáp đồng nặng 125 pounds (57 kg), và đầu mũi giáo bằng sắt nặng 15 pounds (7 kg) (1 Sa-mu-ên 17:5, 7). Hắn là lính chiến và rất mạnh mẽ! Cũng có những người khổng lồ khác trong Kinh Thánh như A-nác, Sê-sai, A-hi-man, Tha-mai, Ít-bi-Bê-nốp, Sáp, La-mi. Chúng ta cũng biết một chút về những hành trình đáng sợ của họ. Ví dụ như kẻ khổng lồ Ít-bi-Bê-nốp tìm cách giết vua Đa-vít.

(Nếu con muốn đọc thêm về người khổng lồ, hãy tìm sách Big Bad Bible Giants bởi Ed Strauss.)

*****

Con có biết rằng có những người khổng lồ trong Kinh Thánh?

Có những “người khổng lồ” nào trong cuộc đời con mà con cần Chúa giúp đánh bại?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like