Home Văn Phẩm Tạ Ơn

Tạ Ơn

by Thanh Hữu
30 đọc

 Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Ta thường chỉ biết tạ ơn,
Khi nhận phước hạnh nhiều hơn bình thường.
Khi đời đang lúc lên hương,
Thành công, sung túc, tán dương với đời.

Ta thường im tiếng ngậm lời,
Không tạ ơn Chúa những nơi thử rèn.
Những khi thử thách khó khăn,
Hồ nghi, than vãn, băn khăn, oán hờn.

Lời Chúa dạy phải biết ơn,
Trong mọi hoàn cảnh vui buồn xảy ra. [1]
Dù khi hoa nở, chịm ca
Tuyết rơi, bông héo vẫn ca tụng Ngài.

Ông Gióp hoàn cảnh bi ai,
Ở trong nước mắt hát bài ngợi khen. [2]
Công danh phú quí san bằng,
Khổ đau chồng chất vẫn hằng tạ ơn.

Phao lô khổ nạn nhiều hơn,
Cầm tù, ném đá, bao cơn bão đời.
Chìm tàu, bách hại nhiều nơi,
Vẫn tạ ơn Chúa dâng lời cảm ơn. [3]

Chương trình của Chúa vượt hơn,
Đi trên sóng gió, phước ơn tràn đầy. [4]
Vượt trên thách thức bủa vây,
Nhận nguồn đắc thắng trời mây huy hoàng. [5]

Tạ ơn tình Chúa đã ban,
Tạ ơn ân sủng tuôn tràn hồn thân.
Tạ ân Chúa cho dự phần,
Trong cơ nghiệp thánh, linh ân muôn đời. [6]

Tạ ơn Linh Thánh tuyệt vời,
Tạ ơn quyền phép rạng ngời Chúa ban.
Cảm ơn ân tứ vạn ngàn,
Giúp con vượt thắng thế gian đời nầy.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
[2]  Gióp 1:21
[3] Cô-lô-se 4:2
[4] Mác 6:48
[5]  2 Cô-rinh-tô 2:14
[6] Cô-lô-se 1:12 

Bình Luận:

You may also like