Home Chuyên Đề Chúa Có Ý Gì Khi Nói “Đừng Đụng Đến Những Người Được Xức Dầu Của Ta”?

Chúa Có Ý Gì Khi Nói “Đừng Đụng Đến Những Người Được Xức Dầu Của Ta”?

by ChristianToday
30 đọc

Có lẽ là một trong những câu Kinh Thánh hay bị dùng sai nhất ngày nay, Thi-thiên 105:15 đã bị nhiều người bóp méo để thao túng hội chúng và để được xem là nhân vật “bất khả xâm phạm.” Tôi khá chắc rằng bạn đã nghe câu này:

“Đừng đụng đến những người được xức dầu của Ta, chớ làm hại các nhà tiên tri Ta!”Thi-thiên 105:15

Bạn có bao giờ tự hỏi câu Kinh Thánh này có nghĩa là gì không? Nếu có, hãy để tôi chia sẻ với bạn vài điều:

1. Những sự giảng dạy sai trật

Đáng buồn thay, những người hay dùng sai câu này nhất lại là những mục sư. Tại sao? Bởi vì họ nghĩ rằng điều đó khiến “không ai dám động đến” họ và bài giảng của họ – nói cách khác, hội chúng không bao giờ được phép nghi ngờ bất cứ điều gì mà “người của Đức Chúa Trời” nói hay làm.

Đáng buồn thay, những người anh em này, dù được yêu quý, có thể đã quên rằng chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước Chúa và chúng ta không được dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình (xem 1 Phi-e-rơ 5:3Ma-thi-ơ 20:25).

Tệ hơn nữa, những tín hữu sa vào sự dạy dỗ này thường thần tượng hóa các mục sư đó. Họ tin rằng mục sư của mình luôn đúng và không bao giờ được nghi ngờ những điều ông giảng dạy. Người tín hữu đó lại truyền niềm tin sai lầm này sang một người không dè chừng khác.

Chúa Giê-xu đã nói về các lãnh đạo mù và những người đi theo họ cách mù quáng rất rõ ràng. Trong Lu-ca 6:39, chúng ta đọc thấy Ngài nói, “Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao?”

Cả người lãnh đạo lẫn người tin theo, nếu họ đi theo lối giải thích sai lệch và bóp méo Thi-thiên 105:15, thì cuối cùng họ sẽ đều sa ngã: người lãnh đạo sa vào tội kiêu ngạo, còn người đi theo sa vào tội thờ thần tượng.

2. Câu này thực sự có nghĩa là gì

Để hiểu Thi-thiên 105:15 có nghĩa là gì, chúng ta phải đọc nó trong ngữ cảnh. Thi-thiên 105 thực ra là một thi thiên viết bởi Đa-vít, nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham, cũng như dân sự của Đức Chúa Trời.

Chúng ta biết rằng, theo Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ làm cho ông nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Kinh Thánh ghi lại rằng lời hứa của Chúa với Áp-ra-ham đã trở thành sự thật qua Y-sác, người sanh Gia-cốp, qua ông mà nước Y-sơ-ra-ên được thành hình. 

Chúng ta đọc trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký và các sách khác về việc dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành nô lệ ở Ai Cập như thế nào, và cách mà Chúa đã giải cứu họ khỏi ách nô lệ, cũng như cách mà Ngài dẫn họ đến xứ hứa – là xứ mà Ngài đã hứa ban cho Áp-ra-ham. Hành trình của họ được đánh dấu với nhiều khó khăn thử thách, nhưng Chúa ở cùng họ như Ngài đã hứa.

Và đây là điều mà Thi-thiên 105:7-15 nói đến:

“Chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta;
Sự phán xét của Ngài ở khắp thế gian.

Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi,

Nghìn đời không quên lời phán của Ngài;

Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham,

Đã thề cùng Y-sác,

Đã định cho Gia-cốp làm luật lệ,

Và cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời,

Khi Ngài phán rằng: “Ta sẽ ban cho con đất Ca-na-an

Là phần sản nghiệp của con.”

Lúc ấy họ chỉ là một số ít người.

Là những khách lạ trong xứ,

Đi từ nước nầy đến nước khác,

Từ vương quốc nọ sang dân tộc kia.

Ngài không cho ai áp bức họ;

Vì cớ họ, Ngài cảnh cáo các vua của chúng:

“Đừng đụng đến những người được xức dầu của Ta,

Chớ làm hại các nhà tiên tri Ta!”

Từ chính phân đoạn này, chúng ta đọc thấy là khi Đức Chúa Trời nói về “những người được xức dầu” “các nhà tiên tri” của Ngài, rằng không ai được đụng đến họ và không ai được làm hại họ, thì Chúa đang nói đến dân sự Ngài, lúc đó là dân Y-sơ-ra-ên và ngày nay là tất cả các Cơ-đốc nhân. Chúa không hề có ý nói đến một người trong chức vụ hay Cơ-đốc nhân cụ thể nào. Ngài nói đến tất cả mọi người thuộc về Ngài.

Với những lời đó, Chúa muốn nói với mọi người rằng Ngài không muốn bất kỳ ai chạm vào hay làm hại con cái của Ngài, không chỉ riêng gì một nhóm nhỏ các Cơ-đốc nhân “đặc biệt”. Ngài đang bảo vệ mỗi một người được gọi bằng danh Ngài, tin Ngài và bước đi theo Ngài.

Vậy nên, bạn thân mến, hãy nhận ra rằng bạn cũng quan trọng với Chúa như bất kỳ mục sư hay nhà truyền giảng nào khác. Mặc dù chúng ta đều bình đẳng trước mặt Chúa, nhưng Ngài ban cho chúng ta những lãnh đạo, và những người này sẽ chăm sóc cho chúng ta. Hãy tôn trọng và yêu thương họ cũng như biết rằng mình không hề thấp kém hơn họ mà là anh em, đồng đi trong Chúa.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like