Home Văn Phẩm Cách Nhìn Thế Giới Ngày Nay

Cách Nhìn Thế Giới Ngày Nay

by Thanh Hữu
30 đọc

Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. (Thi Thiên 91:8)

Ta nhìn thế giới ngày nay,
Thấy dịch “Covid” mỗi ngày gia tăng.
Tưởng rằng ma quỉ Satan,
Đã bị “dương tính”, bị “toang” cả rồi.

Không đâu, Cơ-đốc nhân ơi,
Quyền lực ma quỷ lâu đời còn nguyên.
Ma quỉ tại vườn Ê-đen, [1]
Dụ A-đam để chóng quên Lời Ngài.

Cũng ma quỉ đó chẳng sai,
Cám dỗ Cứu Chúa Ngôi Hai, ba lần. [2]
Thời nay, ngày Chúa đến gần,
Ma quỉ hoạt động có phần nhiều hơn.

Nó đã đổi áo, thay sơn,
Ăn diện nhiều cách, đẹp hơn bề ngoài.
Khi cám dỗ, khi chê bai,
Khi làm sợ hãi, khi gài đam mê.

Làm ta lúng túng nhiều bề,
Đức tin nao núng, não nề hồn thân.
Ê-li cũng đã có lần,
Nản lòng, sợ hãi, muốn phân lìa đời. [3]

Lời Chúa khích lệ bạn, tôi,
Hãy nhìn thế giới, tin lời Thánh Kinh.
Dù bao thay đổi muôn hình,
Dù cho dịch lệ, chiến chinh thù hằn.

Trong nguồn ân sủng quyền năng,
Chúa đã cho phép, bủa giăng mọi điều. [4]
Ý Chúa huyền nhiệm cao siêu,
Trên mọi vô tín, tự kiêu con người.

Dù cho thế chiến đến nơi,
Dù cho động đất, đầy vơi sóng thần,
Dù cho dịch lệ đến gần,
Lòng con tin quyết, không phân tâm gì. [5]

Chúa là hy vọng bất di,
Trần gian, thiên quốc đường đi một chiều.
Cảm tạ tình Chúa cao siêu,
Lòng con mãn nguyện tình yêu tuyệt trần.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Sáng-thế Ký 3:3-5
[2]  Ma-thi-ơ 4:3-11
[3] 1 Các Vua 19:3-4
[4] Ma-thi-ơ 10:29
[5] Ma-thi-ơ 14:27

Bình Luận:

You may also like