Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 51: Biển Đỏ Có Thực Sự Rẽ Đôi Để Dân Israel Có Thể Đi Qua Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 51: Biển Đỏ Có Thực Sự Rẽ Đôi Để Dân Israel Có Thể Đi Qua Không?

30 đọc

Đúng vậy. Dân Israel đã từng làm nô lệ tại Ai Cập, và Pha-ra-ôn cuối cùng cũng bảo Môi-se cho họ đi. Vậy tất cả người nam và nữ và trẻ con đi cùng nhau. Rồi Pha-ra-ôn bảo, “Chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Y-sơ-ra-ên đi để khỏi phục dịch ta nữa sao?” (Xuất Ê-díp-tô ký 14:5). Pha-ra-ôn nhảy lên xe ngựa và dẫn theo 600 xe ngựa chiến đuổi theo dân Israel. Họ đuổi kịp ngay trước khi mặt trời lặn. Và dân Israel lúc đấy đang ở Biển Đỏ. Họ bị mắc kẹt!

Rồi, “Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo; hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo xuống giữa biển” (câu 21-23).

Ngay trước khi bình minh, Chúa đã khiến cho bánh xe của dân Ai Cập bị kẹt để dân sự có thể bỏ trốn. Sau khi người dân Israel cuối cùng bước ra khỏi biển, Chúa khiến cho các bức tường nước đổ sập xuống. Tất cả người Ai Cập đều bị chết đuối.

Thật là một phép lạ lớn! Hàng trăm năm sau, dân Israel vẫn kể về điều này. Con có thể thấy khi đọc các Thi thiên. Nhưng con hãy nhớ là Chúa sử dụng thiên nhiên để tạo ra phép lạ này. Kinh Thánh nói, “Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm” (câu 21).

Biển Sậy nằm ở phía bắc Biển Đỏ, và ngay cả ngày nay, gió mạnh thường xuyên thổi rẽ nước làm cạn đáy. Sau đó người Ả Rập có thể bước trên đất khô. Nhưng Chúa đã làm một phép lạ lớn hơn, vĩ đại hơn cho dân Israel.

Trong chương tiếp theo, Mi-ri-am, chị gái Môi-se nói rằng, “Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, lượn sóng đổ dựng như một bờ đê; vực sâu đọng lại nơi rún biển” (Xuất Ê-díp-tô ký 15:8). Từ “đọng lại” có nghĩa là gì? Một bản dịch khác nói rằng: “Chỗ sâu nhất của biển trở nên đất khô.” Và bản dịch khác nói rằng, “ở ngay lòng biển, chỗ nước sâu nhất trở nên cứng.”

Nước thường trở nên cứng và cạn khô khi gặp lạnh. Nó sẽ chuyển thành băng. Nên Chúa đã đóng băng các bức tường nước chăng? Chúng ta không biết. Ngài có thể làm điều đó nếu Ngài muốn. Và chắc chắn là Ngài đã làm điều gì đấy kỳ diệu.

*****

Chúa dùng gió rẽ Biển Đỏ như thế nào?

Chúa có thể khiến cho nước trở nên “cứng” và “cạn khô” mà không cần đóng băng không?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like