Home Văn Phẩm Chúa Là Ai?

Chúa Là Ai?

by Thanh Hữu
30 đọc

Ngài hỏi các môn đệ: “Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?”  Si-môn Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” (Ma-thi-ơ 16:15-16)

Bạn từng hỏi Chúa là ai?
Là người tài giỏi thiên tài trần gian?
Là người tài đức vẹn toàn?
Vĩ nhân, hào kiệt, danh vang lẫy lừng?

Chúa là đại đế quân vương?
Học giả uyên bác hải dương, thiên hà?
Nghệ sĩ nổi tiếng tài hoa?
Bác sĩ chữa mọi bệnh ta trong đời?

Phát minh hỏa tiển lên trời?
Kỹ sư tàu lặn, chuyển dời biển sâu?
Triết gia lỗi lạc đứng đầu?
Giáo chủ tôn gíáo dài lâu bao đời?

Chúa là Thượng Đế ai ơi, [1]
Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống đời cứu ta. [2]
Chịu chết trên núi Gô-tha [3]
Sống lại toàn thắng vượt qua tử thần [4] 

Văn minh người, có bao lăm,
Chỉ tìm định luật, Chúa làm sơ khai. [5]
Định lý Chúa đã an bài,
Người học áp dụng, triển khai đồ dùng.

Từ máy bay lượn không trung,
Cho đến tàu lặn tận cùng biển sâu.
Định luật bay, lặn ban đầu,
Chúa dạy chim chóc, cá sâu biển hồ.[6]

Cuộc đời ngắn ngủi biết bao,
Không theo thần tượng chú vào trần gian.
Quyết tin vào Chúa vĩnh an,
Chờ ngày hội ngộ thiên đàng vĩnh sinh.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Giăng 1:1 
[2] Ma-thi-ơ 16:15-16,  Giăng 1:14
[3] Giăng 19:17-18
[4] Ma-thi-ơ 28:6
[5] Giê-rê-mi 33:25
[6]  Sáng-thế Ký 1:20-21

Bình Luận:

You may also like