Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 49: Tại Sao Các Anh Của Giô-sép Bán Ông Làm Nô Lệ?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 49: Tại Sao Các Anh Của Giô-sép Bán Ông Làm Nô Lệ?

30 đọc

Gia-cốp có bốn người vợ nhưng Ra-chên là người xinh xắn nhất, và Gia-cốp yêu bà hơn những người vợ khác. Gia-cốp có mười hai người con trai, nhưng chỉ có hai người con út––Giô-sép và Bên-gia-min––đến từ Ra-chên. Khi Ra-chên chết, Gia-cốp nhớ bà. Nên ông yêu hai người con của bà nhiều hơn mười người con còn lại.

Ông cũng yêu họ hơn bởi vì họ được sinh ra khi ông tuổi đã già. Lúc này ông không thể làm những việc nặng được nữa, nên ông thường ở lại trong trại với hai người con này. Ông không dành thời gian nhiều với mười người con lớn hơn.

Khi Giô-sép được mười bảy tuổi, ông giúp các anh coi sóc đàn chiên. “Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Vả, Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc.” Kết quả là, “Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được” (Sáng thế ký 37:2-4).

Rồi Giô-sép có một giấc mơ cho thấy anh em mình sẽ cúi lạy mình. Giấc mơ của ông sau này thành sự thật, nhưng Giô-sép đã phạm sai lầm. Ông nên giữ nó cho riêng mình. Nhưng ông đã không thể chống lại cám dỗ kể cho các anh. Họ hỏi, “Vậy, mầy sẽ cai trị chúng ta sao?” (câu 8). Và họ còn ghét ông hơn nữa.

Một ngày nọ, các anh của Giô-sép thấy ông đến chỗ họ và quyết định giết ông. Họ xé áo choàng của ông và ném ông vào trong cái hố. Nhưng sau đó họ thấy một số nhà buôn cưỡi lạc đà. Nên họ bán Giô-sép cho các nhà buôn. Những người đó mang ông đến Ai Cập và bán ông làm nô lệ. Cùng lúc đó, các anh của Giô-sép nhúng áo choàng của ông vào máu dê và gửi cho cha. Gia-cốp tưởng ông đã bị giết bởi động vật hoang dã.

Nhưng sau khi Giô-sép làm nô lệ tại Ai Cập được vài năm, Chúa đã làm một điều kỳ diệu. Pha-ra-ôn có hai giấc mơ bí ẩn. Và sau khi Giô-sép giải mộng, Pha-ra-ôn đã cho Giô-sép một công việc rất quan trọng. Ông tích trữ hàng tấn lúa mì để cứu thế giới khỏi một nạn đói lớn. Ngoài Pha-ra-ôn, Giô-sép là người cai trị quyền lực nhất tại Ai Cập.

Câu chuyện buồn này cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu. Giô-sép cứu người Ai Cập khỏi nạn đói. Giô-sép còn đưa cả gia đình từ Ca-na-an để cứu họ nữa. Và Giô-sép bảo với anh em mình, “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo” (Sáng thế ký 50:20).

*****

Giô-sép đã phạm lỗi gì?

Chúa đã từng biến hoàn cảnh xấu thành tốt cho con chưa? Như thế nào?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like