Home Văn Phẩm Dù Cho Thế Sự Đảo Điên

Dù Cho Thế Sự Đảo Điên

by Thanh Hữu
30 đọc

 Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Cuộc đời có lắm đúng sai,
Có nhiều bí ẩn ít ai tỏ tường.
Giữa trăm buồn, ghét, giận, thương
Giữa ngàn yêu, mến, vấn vương cõi trần.

Làm sao có thể định phân,
Đâu là chân lý, đâu phần trật sai?
Đâu là láo khoét, mỉa mai?
Đâu là ngay thật không lay chuyển dời?

Là người chỉ thấy ngoài thôi, [i]
Chỉ nghe lời nói những lời khoa trương.
Chỉ Chúa mới thấy mọi đường,
Thấy lòng, thấy trí, thấy đường người đi.

Bạn ơi, vui, giận làm chi?
Khi Chúa cho phép những gì xảy ra. [ii]
Người nào tổng thống “Cờ Hoa”,
Chỉ là ý muốn Chúa Cha định rồi. [iii]

Khi Vua A-háp lên ngôi,
Để phạt dân Chúa suy đồi đức tin. [iv]
Vương quốc Đa-vít thành hình, [v]
Là thưởng dân Chúa trung thành thờ tôn. [vi]

Chính tṛị “xanh”, “đỏ” luôn còn,
Đừng vì chính kiến mãi hờn ghét nhau.
Thuyết âm mưu đã tô màu,
Biến đen thành trắng, niềm đau khôn cùng.

Cha, con, chồng, vợ sống chung,
Nay đã chia rẽ không cùng cảm thông.
Hội thánh đố kị chất chồng,
Bên “xanh”, bên “đỏ” quyết không nhịn nhường.

Đời ta, giọt nước hơi sương,
Giữa ngàn sông lớn, giữa lường sóng nhô.
Gió thiên xoay chuyển phương nào,
Ta vui ngụp lặn nhấp nhô biển trần.

Thỏa lòng tắm nắng hồng ân,
Hồn say Linh Thánh dự phần phước thiêng.
Dù cho thế sự đảo điên,
Lòng ta mãn nguyện, đoàn viên Nước Trời.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020
(Mùa bầu cử Tổng Thống Mỹ)


[i] 1 Sa-mu-ên 16:7
[ii] 1 Sa-mu-ên 2:7
[iii] Châm-ngôn 21:1 
[iv]  1 Các Vua 16:33 
[v] 1 Các Vua 10:9 
[vi]  1 Sử-ký 18:13-14

Bình Luận:

You may also like