Home Văn Phẩm Chúa Đã Ở Đó Trước Tôi

Chúa Đã Ở Đó Trước Tôi

by Thanh Hữu
30 đọc

Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; (Giê-rê-mi 1:4)
Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. (Ma-thi-ơ 6:8)

Nhiều khi ta cứ tưởng rằng,
Lúc gặp thử thách khó khăn cuộc đời.
Đợi ta cầu nguyện đầy vơi,
Chúa mới thong thả đến nơi giúp mình.

Nhưng không, Chúa có chương trình,
Sẵn sàng cho trước khi mình cầu xin.  [1]
Khi ta nắm vững đức tin,
Sẽ thấy phép lạ hiển vinh Chúa Trời.

Áp-ra-ham đã vâng lời,
Dâng con yêu quí trên đồi toàn thiêu.
Chúa cung ứng trước con chiên,  [2]
Sừng mắc trong bụi, ưu tiên thế vào.

Đầy tớ kinh hãi biết bao,
Quân thù vây hãm gươm dao quanh mình.  [3]
Ê-li-sê vẫn an bình,
Xin mắt đầy tớ tầm nhìn mở ra.

Ô kià, thiên sứ hằng hà,
Với bao ngựa lửa chiến xa ngập trời.  [4]
Sẵn sàng ứng trước trả lời,
Làm quân thù địch tả tơi mắt mù.

Bao lần ta quá lo âu,
Nghĩ rằng Chúa trễ, ở đâu tìm Ngài?
Nhưng không, Chúa đã an bài,
Theo đúng thời điểm, triển khai năng quyền.

Đức tin vào Chúa thượng thiên,
Qua thấu kính thấy ưu tiên tuyệt vời.
Chúa đã dành sẵn trước rồi,
Đưa tay nhận lãnh với lời tạ ơn.

Thời điểm của Chúa tốt hơn,
Ta nên chờ đợi dưới chơn của Ngài.
Yên lặng biết Chúa quyền oai  [5]
Ngài đang tể trị muôn loài trần gian.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Ma-thi-ơ 6:8
[2] Sáng thế ký 22: 13-14
[3] 2 Các Vua 6: 15
[4] 2 Các Vua 6: 17
[5] Thi-thiên 46:10

Bình Luận:

You may also like