Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-11)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-11)

by Hong An
30 đọc

Đền Thờ Hay Hội Thánh?
Một câu hỏi quan trọng là liệu bằng chứng đưa ra ở trên có đủ để đòi hỏi Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem phải được xây lại trước khi Chúa Jesus trở lại hay không. Các kí thuật lời của Chúa Jesus về những ngày cuối cùng, các thư tín của Phao-lô và sự mặc khải Giăng nhận được về Chúa Jesus Christ có thể được giải thích về mặt tâm linh không? Phao-lô viết trong I Cô-rinh-tô 3:16-17: “…Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em…”  Đây có phải là ý Phao-lô khi nói rằng Kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ ngồi trong ‘Đền thờ’ là Hội thánh của Đức Chúa Trời, như được nói trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4 “…Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước, và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt, phải xuất hiện; tức là kẻ đối kháng, tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần hoặc đối tượng thờ lạy, đến nỗi nó vào ngồi trong đền Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời…”  Có thể nào khái niệm Đền thờ ám chỉ Hội thánh, một hệ thống tôn giáo bị điều hành bởi tư duy chống Cơ đốc, như “nữ thần trí tuệ” được thờ trong nhà thờ Đức Bà Paris trong cuộc Cách mạng Pháp? Hoàn toàn có thể. Đối với tôi, thậm chí rất có thể là như vậy. Chúng ta không cần phải đợi một ngôi đền (nhỏ) được xây dựng trên Núi Si-ôn rồi sẽ bị làm ô uế bởi một kẻ chống Chúa sẽ đến. ‘Sự gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn’ mà Chúa Jesus nói đến trong Ma-thi-ơ 24:15 có thể đã có mặt trong nhiều thế kỷ. Việc xem xét những phân đoạn này để tìm kiếm những bài học thuộc linh cũng là điều cần thiết. Nhưng những bài học như vậy không loại trừ việc Đền thờ được xây dựng lại theo đúng nghĩa đen. Rất nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm theo đúng nghĩa đen kể từ khi dân Y-sơ-ra-ên quay trở về vùng Đất Hứa vào thế kỷ trước, là điều không khiến chúng ta phải ngạc nhiên, bất kể những vấn đề mà nó đặt ra cho thần học Cơ đốc.

Hơn nữa, Đền thờ mới cũng cho chúng ta một bài học thuộc linh cá nhân, cho dù nó có được xây dựng lại trên Núi Si-ôn và bị làm ô uế bởi Kẻ chống Chúa hay không. Chúng ta cũng cần phải cảnh giác kẻo thân thể của chúng ta, là đền thờ của Chúa Thánh Linh, bị hủy hoại bởi rượu bia, ma túy, sự mê ăn uống, bệnh béo phì, hoặc kiệt sức vì thiếu nghỉ ngơi hợp lý, căng thẳng quá độ, cay đắng, hoặc các tội lỗi khác của xác thịt. Và Hội thánh, ngôi nhà thuộc linh của chúng ta, cũng có thể chứa đầy những thần học và triết lý chống đối Cơ đốc giáo, tập trung vào con người sa ngã. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành những người canh gác trên các tường thành, cả tường thành Giê-ru-sa-lem thuộc thể và tường thành của Hội thánh. Giống như E-xơ-ra và Nê-hê-mi và người của họ, khi đang xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem và Đền thờ, chúng ta cũng cần phải canh gác bằng lời cầu nguyện và cả những hành động cụ thể. Chẳng phải sự trỗi dậy của thần học nhân văn trong Hội thánh, theo đó mọi thứ xoay quanh việc con người coi mình như một vị thần trong bản thể bên trong, cũng là một loại ứng nghiệm của những lời tiên tri này hay sao? Điều đó nghe không giống như là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri, khi Con người nghĩ rằng vì tia sáng thiêng liêng bên trong mình giống như một vị thần, và do đó muốn tự mình quyết định điều thiện và điều ác mà không cần đến bất kỳ quyền lực bên ngoài nào hay sao? Có phải Cơ đốc giáo đã tham gia vào một loại hình thờ ngẫu tượng, thờ phượng con người hơn là Đức Chúa Trời? Nếu như vậy, Hội thánh sẽ trở thành một phần của Hội thánh giả của thời kỳ cuối cùng.

Chúa Jesus, Phao-lô và Giăng đều nói về một Đền thờ. Nhưng có phải tất cả đều đang muốn nói đến một ngôi đền thờ theo nghĩa đen? Hay là họ đang muốn nói đến Hội thánh? Người Do Thái hy vọng và cầu nguyện cho việc xây dựng lại Đền thờ để phục hưng trái tim của Do Thái giáo. Nhưng cũng có thể là một Đền thờ như vậy sẽ nhanh chóng bị con người tội lỗi, kẻ muốn giống Đức Chúa Trời, miệt thị. Đó là sự cám dỗ mà Sa-tan đã đem đến trong sách đầu tiên của Kinh thánh. Nó nói: “Ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời, khi ngươi không tuân theo lời chỉ dẫn của Ngài.” Biểu lộ cuối cùng của Sa-tan ở trong con người diệt vong này, Anti-Christ, kẻ tự đặt mình trên ngai của Đức Chúa Trời trong Đền thờ. Thực sự không thể nào tưởng tượng một điều gì đó đáng gớm ghiếc ở Nơi Thánh hơn thế. Nhưng có nhất thiết phải là một Đền thờ được xây dựng lại theo đúng nghĩa đen không?
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế 

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/501113061235571

Bình Luận:

You may also like