Home Văn Phẩm Chờ Mưa

Chờ Mưa

by Thanh Hữu
30 đọc

Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và mưa cuối mùa (Gia-cơ 5:7)

Bao lần bạn thấy khô khan,
Thấy trời nắng gắt ngập tràn mồ hôi.
Hồn khô nứt nẻ ruộng đồi,
Lòng sầu lá héo giữa trời nắng chang?

Thấy hoa chưa nở đã tàn,
Niềm vui chưa đạt ngập tràn sầu đau?
Ruộng khô, mạ héo một màu,
Lá xanh hy vọng thi nhau úa vàng.

Nhìn ra biển rộng mênh mang,
Trông chờ mây tụ bằng gang tay mình? [i]
Trông chờ mưa lớn Thánh Linh,
Đổ cơn mưa xuống quê minh thỏa vui.

Em tin mưa sắp xuống rồi, [ii]
Mưa trên vườn tược, núi đồi chờ trông.
Mưa trên mạ lúa ruộng đồng, [iii]
Trên lòng khô hạn đợi mong bao ngày.

Mưa làm đất cứng xưa nay,
Trở thành mềm nhuyễn chờ ngày trồng gieo.
Mưa trên đô hội, xóm nghèo,
Biến lòng vô tín đượm nhiều tin yêu.

Mưa trên Hội Thánh sáng, chiều
Trên nhà “Truyền Thống”, trên lều “Tư Gia”.
Mưa từ tòa giảng mưa ra,
Mưa vào dãy ghế nở hoa Linh quyền.

Mưa ướt những kẻ chăn chiên,
Ướt luôn đàn nhỏ trên triền núi cao.
Mưa từ đại hội lớn lao,
Đến những nhóm nhỏ tuôn trào Linh ân.

Mưa trên Hội Thánh xa gần,
Gội nhuần ân tứ, phước ân tuôn tràn.
Thánh ca mừng rỡ hát vang,
Người tin nhận Chúa ngập tràn xã thôn.

Quyền năng phép lạ hằng còn,
Chữa bịnh, đuổi quỉ tuôn tràn khắp nơi. [iv]
Thần tượng phá đổ rụng rơi,
Dị đoan mê tín lỗi thời tránh xa.

Mừng vui em hát hoan ca,
Mưa trời đổ xuống hồn ta thỏa lòng.
Rồi đây mùa gặt đã xong,
Ta vui bơi lội trong sông Linh Trời. [v]

THANH HỮU

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] 1 Cac Vua 18:44
[ii] Ô-sê 6:3
[iii] Xa-cha-ri 10:1
[iv] Mác 16:17-18
[v]  Khải huyền 22: 1-2

Bình Luận:

You may also like