Home Văn Phẩm Than Thở Hay Vui Mừng

Than Thở Hay Vui Mừng

by Thanh Hữu
30 đọc

Mãi đến ngày nay, vạn vật đều rên rỉ quằn quại vì đau đớn quá đỗi. Chẳng riêng gì vạn vật, chính chúng ta, những người nhận lãnh Chúa Thánh Linh một bằng chứng về vinh quang tương lai cũng phải âm thầm than thở đang khi thiết tha mong đợi ngày được hưởng trọn quyền làm con Đức Chúa Trời, trong thân thể mới Ngài đã hứa cho chúng ta. (Rôma 8:22-23 Bản Hiện Đại)

Ta từng than thở trong lòng,
Về những khắc khoải ở trong cuộc đời.
Biết bao bất xứng đầy vơi,
Biết bao giả dối khắp nơi tràn đầy.

Thiên tai lũ lụt đó đây,
Dịch lệ chết chóc tràn đầy sầu than. [i]
Thù hằn tranh chấp ngút ngàn
Chiến tranh tập trận, dậy vang mỗi ngày [ii]

Muôn vật ở khắp đó đây,
Cũng đều lệ thuộc đời nầy hư vô.  [iii]
Nhân loại đều đã ước ao,
Được Chúa giải phóng khỏi bao buộc ràng. [iv]

Mong cùng chung hưởng vinh quang,
Cùng dân Chúa nhận thiên đàng tự do. [v]
Tình yêu của Chúa khôn dò,
Qua Linh Thánh Chúa ban cho năng quyền.

Thánh Linh là Đấng uyên nguyên,
Cầu thay cho những ưu phiền thâm sâu.  [vi]
Mà ta không thể kêu cầu,
Không dùng ngôn ngữ, không câu giải bày.

Ai kiện Cơ Đốc nhân nầy ?
Cứu Chúa, Đấng đã chết thay cho rồi.
Ai dám phân rẽ Chúa, tôi ? [vii]
Khốn cùng, hoạn nạn, khó rời nhau ra.

Tình yêu Cứu Chúa bao la,
Sống, chết, không thể tách ra khỏi Ngài.
Cao, sâu, hiện tại, tương lai  [viii]
Không thể phân rẽ tình Ngài xót thương.

Cứu Chúa đang ở thiên đường,
Cầu thay cho kẻ biết nương cậy Ngài.  [ix]
Đường trần dù lắm chông gai,
Linh Chúa hướng dẫn đường dài thành công.

Biết ơn tình Chúa mặn nồng,
Trời cao biển rộng cũng không sánh bằng.
Dâng lời cảm ta ngợi khen,
Chúa tôi vĩ đại quyền năng tuyệt vời!

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
[ii] https://tuoitre.vn/tau-san-bay-anh-den-bien-dong-trung-quoc-tap-tran-tai-2-khu-vuc-20210728085918672.htm
https://tuoitre.vn/my-trung-de-nhau-bang-tap-tran-20210805235949532.htm
[iii] Rôma 8:19-20
[iv]  Rô-ma 8:19 
[v] Rôma 8:21
[vi] Rôma 8: 26,27
[vii] Rô-ma 8:33 -35
[viii] Rôma 8:39
[ix] Rôma 8:34

Bình Luận:

You may also like