Home Chuyên Đề Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 6: Lời Nói Chúa Hứa Ban

Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 6: Lời Nói Chúa Hứa Ban

30 đọc

Chúa đã hứa ban cho bạn LỜI để nói khi cần. Hãy xem Ma-thi-ơ 10:19-20 và Mác 13:11. Bối cảnh của hai phân đoạn Kinh Thánh này là Đấng Christ sai mười hai sứ đồ đi làm chứng cho những con chiên lạc mất nhà I-sơ-ra-ên. Nhưng Đấng Christ cũng nhìn xa hơn tới các sự kiện tương lai trong cuộc đời của các môn đồ Ngài. Nên chúng ta có thể công bố NHỮNG LỜI HỨA này trong cuộc đời chúng ta ngày hôm nay!!

Trong Ma-thi-ơ 10:18, Đấng Christ bảo với môn đồ rằng họ sẽ sẽ bị đưa đến chỗ các vua và các bậc cầm quyền để làm chứng nhân cho Ngài. Mặc dù chúng ta không nói về bị kiện ra tòa hay bị xét xử như Đấng Christ đã nói ở đây, lẽ thật trong câu 19 và 20 được áp dụng trong bất kỳ tình huống chúng ta cần phải lên tiếng vì Chúa. Điều này áp dụng khi chúng ta làm chứng cho mọi người.

Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói SẼ CHỈ CHO CÁC NGƯƠI chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là THÁNH-LINH CỦA CHA CÁC NGƯƠI (Đức Thánh Linh) sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Ma-thi-ơ 10:19-20

CHÚA ĐÃ HỨA RẰNG ĐỨC THÁNH LINH SẼ PHÁN QUA CHÚNG TA VÀ LỜI ĐÁNG NÓI SẼ ĐƯỢC CHỈ CHO CHÚNG TA KHI CẦN!!!

Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. Châm ngôn 23:7

Có một mục sư đang chia sẻ với hội chứng về cơ hội tuyệt vời họ có để chia sẻ về Đấng Christ với mọi người bằng cách làm việc trong Quầy Truyền Giáo tại hội chợ địa phương.

HỌ CÓ NHIỀU SUY NGHĨ. Sa-tan đã lừa dối họ trong tâm trí để họ nghĩ rằng họ sẽ không ra ngoài làm chứng.

ĐỪNG ĐỂ HẮN LỪA DỐI BẠN! Trong khi những người khác đều có lý do để né tránh thì có một người đã ghi chú lại và xin Chúa sử dụng mình. Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của cô và Ngài đang đợi lắng nghe bạn cầu nguyện điều tương tự với Ngài.

Ngay khi một Cơ đốc nhân quyết định làm điều Chúa muốn, Sa-tan sẽ tìm cách sử dụng CÁC CHIÊU TRÒ KHÁC NHAU để ngăn cản Cơ đốc nhân làm chứng.

SA-TAN SẼ SỬ DỤNG HOÀN CẢNH VÀ LỜI NÓI DỐI ĐỂ CỐ GẮNG ĐÁNH BẠI CƠ ĐỐC NHÂN VÀ NGĂN CẢN HỌ LÀM CHỨNG. VỚI KHẢ NĂNG BƯỚC VÀO TÂM TRÍ CHÚNG TA VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG HẮN CÓ TRÊN BẢN TÍNH TỘI LỖI TRONG CHÚNG TA, HẮN SẼ CỐ GẮNG ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI CHÚNG TA.

MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ NAN ĐỀ. Chúa muốn sử dụng nan đề trong đời chúng ta để kéo chúng ta gần hơn với Ngài và để dạy chúng ta tin cậy Ngài hơn. Khi chúng ta tin cậy Chúa sử dụng chúng ta trong nan đề, Ngài trân trọng và vui mừng ban cho điều chúng ta cần. Nhưng nếu chúng ta không có mối thông công với Đức Thánh Linh thông qua sự đổi mới tâm trí mình, Sa-tan và bản tánh tội lỗi sẽ đánh bại chúng ta. Khi bạn lo lắng hay gặp rắc rối với công việc và con người, hãy cầu nguyện tin cậy Chúa và công bố rằng Sa-tan không thể làm được gì trên bạn, bởi vì Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ chu cấp.

SA-TAN SỬ DỤNG SỰ THỎAI MÁI CỦA CUỘC ĐỜI ĐỂ KHẾN CHO CƠ ĐỐC NHÂN XA RỜI LỜI CHÚA VÀ KHIẾN CHO NGƯỜI ĐÓ BỊ ĐÁNH BẠI.

SA-TAN LỪA DỐI CƠ ĐỐC NHÂN DỄ DÀNG THẾ NÀO? CÂU NÓI DỐI ĐƯỢC HẮN DÙNG NHIỀU NHẤT LÀ:

“Ngươi không cần phải ĐỔI MỚI tâm trí mỗi ngày.”

Hắn khiến chúng ta xa rời Lời Chúa.

Để tâm trí chúng ta không được đổi mới.

Để đức tin chúng ta yếu đuối.

Để ngăn chở chúng ta TUYÊN BỐ Lời Hứa Của Chúa.

KINH THÁNH SẼ NGĂN CÁCH CHÚNG TA KHỎI TỘI LỖI HOẶC TỘI LỖI SẼ NGĂN CÁCH CHÚNG TA KHỎI KINH THÁNH.

Nên chúng ta hãy xin Chúa kiểm tra chúng ta và chỉ cho chúng ta biết mình đang ở đâu.

Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi. Thi thiên 26:2

Mục đích của Chúa cho chúng ta ở ngay trên đất đó là làm chứng nhân cho Ngài. Ngài đang hành động trong tấm lòng của nhiều người tại nơi bạn sống, cùng chơi và gặp gỡ mỗi ngày. Hãy nhận biết, xin Chúa để cho con đường bạn đi sẽ gặp những người đang được Ngài động chạm. Xin Chúa cho bạn nhạy cảm với MỐI BẬN TÂM của họ. Áp dụng lẽ thật Kinh Thánh và các phương pháp truyền giáo để được “GẶP GỠ THEO Ý CHÚA”.

VÀ ĐIỀU NÀY THẬT LÀ THÚ VỊ!

Leon Bates Và Joseph R. Smith
Xuất bản lần đầu năm 1978
Nhà xuất bản Bible Believers’ Evangelistic Association, Inc., Dallas, Texas
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like