Ngày 20: Cầu Nguyện Cắt Bỏ Những Di Sản Tiêu Cực Từ Gia Đình – 30 ngày cầu nguyện cho con

1787

Tất cả chúng ta đều biết mình có thể thừa hưởng đôi mắt của mẹ, cái mũi của cha, hoặc màu tóc của bà. Nhưng bạn có biết rằng chúng ta cũng thừa hưởng cá tính từ cha mẹ, như sự nóng tính, khuynh hướng nói dối, trầm cảm, tự ái, ganh tị, cố chấp, thái độ cầu toàn và kiêu căng không?

Những điều này cùng nhiều cá tính khác, mang gốc rễ tâm linh, có thể lưu truyền từ cha mẹ sang chúng ta, rồi từ chúng ta sang con cái chúng ta. Và chúng ta thường giải thích rằng “dòng nhà tôi” như vậy. Tội lỗi của cha mẹ gây ra có thể ảnh hưởng sâu xa trên con cái.

Kinh Thánh nói “Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi; này, mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Như vậy, không có nghĩa là khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, bỗng nhiên chúng ta trở thành toàn hảo và không có khả năng phạm tội. Chỉ có nghĩa là chúng ta được giải phóng khỏi hậu quả của tội lỗi, đó là sự chết, và chúng ta được ban cho quyền năng kháng cự tội lỗi.

Nhưng mỗi ngày chúng ta phải tự chọn có muốn sống trong sự tự do cùng quyền năng đó hay không. Đôi khi chúng ta cứ tiếp tục một truyền thống nào đó của gia đình mà mình không nên theo và điều đó gây ảnh hưởng xấu cho con cái. Chúng ta có thể phá bỏ vòng lẩn quẩn này của gia đình bằng sự cầu nguyện cùng quyền năng của Thánh Linh. Và khi chúng ta nhìn thấy những điều mình không thích trong con người mình truyền qua cho con cái, thì chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho con cái được giải phóng khỏi khuynh hướng đó.

Muốn trừ một tật xấu trong con cái thì trước hết phải trừ tật ấy trong chính bản thân mình. Nếu thấy có chỗ nào trong đời sống mình còn phạm tội hoặc không sống theo đường lối Đức Chúa Trời, bạn hãy ăn năn ngay bằng cách đến với Chúa và xưng ra. Sau đó, tìm ra bất kỳ tội nào trong cha mẹ hoặc ông bà mà bạn cảm thấy có thể ảnh hưởng trên chính mình hoặc trên con mình và cầu nguyện về tội đó. Nếu có thể nghĩ tới bất kỳ đặc điểm hoặc khuynh hướng tội lỗi nào trong gia đình mà bạn không muốn cho mình thừa hưởng, thì hãy cầu nguyện ngay bây giờ.

Kinh Thánh nền tảng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Chúng ta cùng cầu nguyện
“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con được dựng nên mới trong Ngài, con cảm ơn Chúa về những gia sản đức tin con nhận được từ cha mẹ mình. Con cầu xin cho gia sản con để lại cho con cháu con sẽ là những phần thưởng của nếp sống tin kính và tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa. Con xin Chúa giải phóng con khỏi bất kỳ tội lỗi nào con thừa hưởng từ gia đình của mình.

Trong quyền năng của huyết Chúa Giê-xu, con xưng tội với Ngài về những tội [những điều tội lỗi/ những tính xấu có trong đời sống mình], con xin Chúa tha thứ và phục hồi vì con tin vào Lời Ngài “Còn nếu con xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho con và làm cho con sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Nếu có công việc nào của kẻ thù trong quá khứ của con đang tìm cách xâm nhập cuộc đời các con của con là  [tên các con], con nhân danh quyền năng cùng uy quyền được ban cho trong danh Chúa Giê-xu Christ, đập tan việc làm đó ngay bây giờ.

Con cầu nguyện cho [điều mà bạn nhìn thấy trong chính mình hoặc trong gia đình mà không muốn truyền lại cho con] phải rời bỏ đời sống của các con, không ảnh hưởng lên các con. Con cảm ơn Chúa đã đến để giải phóng chúng con khỏi quá khứ. Chúng con không muốn sống trong những sự ràng buộc của quá khứ và không muốn để lại những hậu quả tội lỗi trên các con mình.

Con cầu xin cho [tên các con] sẽ không thừa hưởng bất kỳ đặc điểm tội lỗi nào từ gia đình và dòng tộc của các con, mà sẽ thừa hưởng những điều thuộc về Thiên Đàng đã dành sẵn cho các con từ buổi sáng thể. Con cảm ơn Chúa vì trong Ngài, mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

✍️ [Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Bình Luận: