Home Văn Phẩm Khoe Gì

Khoe Gì

by Thanh Hữu
30 đọc

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. 24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê-rê-mi 9:23-24) 

Ngày nay người thích khoe khoang, 
Khoe trên “Facebook” dung nhan, cửa nhà. 
Khoe trên “Youtube” tài hoa, 
Khôn ngoan, bằng cấp, đại gia hơn người… 

Lời Chúa khuyên dạy ai ơi, 
Hãy nên nhìn Chúa sống đời khiêm nhu. (1) 
Khôn ngoan người biết viễn du, 
Bay lên sao Hỏa tưởng như tuyệt vời. 

Hãy nhìn sao sáng trên trời, 
Tỉ tỉ thiên thể ngàn đời còn đây. 
Người chỉ hạt cát nhỏ thay, 
Sao dám so sánh bàn tay năng quyền? 

Một ngày Chúa, sánh thiên niên, (2) 
Không gian vũ trụ vô biên đời đời. 
Hãy khoe nhận biết Chúa Trời, (3)
Khôn ngoan tuyệt đỉnh, tuyệt vời, tuyệt luân. 

Khoe Chúa sức mạnh khôn cùng, 
Vận hành thế giới muôn trùng thiên ngân. 
Khoe Chúa giàu có muôn phần, 
Bạc vàng đá quí khắp tầng trời cao. 

Tin Chúa, em đáng tự hào, 
Tình yêu, ân điển dạt dào Chúa ban. 
Liêm khiết, công chính tuôn tràn, (4)
Khắp trên nhân thế bao ngàn đời qua. 

Tự hào tình Chúa thiết tha, 
Khoe mình trong Chúa mới là phước ân. (5)
Tự hào Chúa cho dự phần, 
Vào vương quốc thánh, vĩnh an muôn đời. 

THANH HỮU 
Tháng 7 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

__________________________

(1) Ma-thi-ơ 11:29 
(2) 2 Phi-e-rơ 3:8 
(3) Giê-rê-mi 9:24 
(4) Giê-rê-mi 9:24 
(5) 1 Cô-rinh-tô 1:31

Bình Luận:

You may also like